Redactie

Samenstelling Redactie “de Scheidsrechter”

Redactieraad:

Ron de Bruin (portefeuillehouder Bestuur COVS redactie@covs.nl

 

Regiocorrespondenten:

Noord:        Vacature

Oost:          Vacature

West 1:       Vacature

West 2:       Vacature 

Zuid 1:        Jan Stuut regiozuid1@covs.nl

Zuid 2:        Bernard Schenk regiozuid2@covs.nl

 

 

 

 

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Kritisch Bekeken - Rapportage blijft heikel punt

Ruim twee jaar geleden mocht ik deel uitmaken van de klankbordgroep in Zeist. Daarin zaten een aantal scheidsrechters, rapporteurs en enkele verantwoordelijke personen van de KNVB.  Verschillende districten in het land waren zodoende vertegenwoordigd. Na een viertal sessies was het wel duidelijk, dat het huidige rapportagesysteem grondig op de schop moest en dat daar op korte termijn aan gewerkt zou worden.

Pagina's