Huldigingen COVS Eindhoven

Tijdens de algemene jaarvergadering op 29 maart van de COVS Eindhoven zijn in clubhuis De Stip door COVS-voorzitter regio Zuid 1, Piet Janssen drie personen gehuldigd.

Berend Haarbrink 40 jaar lid
Vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van de COVS  is Berend Haarbrink gehuldigd met de bijbehorende 40 jaar COVS speld. Berend was scheidsrechter van 1974 tot 1999. Daarnaast is de voormalig wiskundeleraar ook docent bij de KNVB geweest voor scheidsrechters SO II / III. Verder was hij rapporteur en een aantal jaren hoofdredacteur van het Eindhoven COVS  clubblad Arbitraal. Door Piet Janssen werd de speld bij hem opgestoken. In 2006 was Berendal voorzien van de gouden KNVB Waarderingsspeld.

Wil van den Boorn 40 jaar lid
Vanwege zijn veelzijdige inzet voor de KNVB en de COVS heeft regiovoorzitter Piet Janssen bij Wil van den Boorn eveneens de 40 jaar COVS speld opgespeld.
Wil heeft vanuit de hobby als scheidsrechter bij de KNVB van 1971 tot 2008 diverse functies vervuld. Bij de COVS Eindhoven  was hij destijds een van de initiatiefnemers geweest voor de realisatie van het clubhuis De Stip. Daarnaast was Wil tien jaar hoofdredacteur van het clubblad Arbitraal, een jaar vicevoorzitter en tien jaar voorzitter van deze COVS groep.  Vanwege zijn veelzijdige inzet is hij binnen de KNVB en de COVS diverse keren reeds gehuldigd, zoals erelid COVS Eindhoven, de zilveren COVS speld, de gouden KNVB speld en een vrijwilligerspenning met bijbehorende oorkonde van de gemeente Eindhoven. 

Dirk Hazelhof Zilveren Scheidsrechter
Dirk Hazelhof verzorgt al jaar en dag het openingswoord in het clubblad Arbitraal en laat daar bij herhaling op een duidelijke manier weten dat de mensen van de KNVB niet zijn beste vrienden zijn. Er worden de nodige kritische kanttekeningen geplaatst die regelmatig op het randje zijn maar passen in een tijd waarin vrijheid van meningsuiting een hoog goed is. Dirk presteert het daarbij regelmatig ook om maatschappelijk onrecht aan de kaak te stellen en niet alleen zijn ´pijlen´ op de KNVB te richten.
Als scheidsrechter was Dirk maar een aantal jaren actief. Voor de COVS Eindhoven is Dirk in diverse commissies werkzaam. Als redactielid van het clubblad is hij (met onderbreking 1987-1999) sinds 1982 tot heden nog steeds actief.  Voorts functioneerde Dirk als lid van de begeleidingscommissie en sinds 2000 is Dirk als trainer bij de groep actief. Vanwege zijn inzet werd Dirk  gehuldigd en de zilveren speld werd bij hem opgespeld door zijn vrouw Eline.

Jan Stuut

Doelgroepen: 

Bestand: