Huldiging Walter Lucassen bij COVS Roosendaal

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het clubhuis “Huis ten Halve” van de COVS Roosendaal e.o. op maandag 13 oktober 2014 werd, Water Lucassen gehuldigd voor zijn 40- jarig lidmaatschap van de COVS. Daartoe werd hij eerst toegesproken door zijn vriend, de oud betaald voetbalscheidsrechter, Jef van Vliet. In lovende woorden schetste hij de vriendschap die tussen beiden is ontstaan. Al 40 jaar kent hij Walter. Ze waren allebei al vroeg lid van deze covs groep en samen zijn ze veel opgetrokken. In het begin door samen toernooien te fluiten, wedstrijden bezoeken die gefloten werden door leden van de eigen vereniging en samen naar de trainingen gereisd. Verder maakten ze samen 6 jaar deel uit van het bestuur van covs Roosendaal e.o. Tenslotte heeft Walter als persoonlijk chauffeur gefungeerd tijdens de loopbaan in het betaalde voetbal van Jef. Daarvan zegt Jef dat Walter in die tijd mooie momenten heeft meegemaakt en ‘in de keuken heeft kunnen kijken’.

Daarna was het woord aan districtsbestuurder COVS Zuid1. Piet Janssen, die inging op de bestuurlijke periode van Walter als districtsbestuurder van de COVS Zuid1 gedurende 11 jaar vanaf 1997. Piet beschreef Walter als een prettig en aimabel mens met een hart van goud, ondanks dat er met dat hart het nodige aan de hand is geweest. “Je stond en staat voor iedereen klaar die op een of andere manier en beroep op je doet”. Over het functioneren van Walter als districtsbestuurder omschreef Piet o.a. als volgt. Stokpaardje was bijna altijd spelregels maar ook zaal- en veldvoetbal kon op jou ondersteuning rekenen. Je was nooit te beroerd om ergens een handje toe te steken al was het maar om tijdens de landelijke vergaderingen of bij recepties voor de drankjes te zorgen. Spelregelpakketten maken voor de wedstrijden in het district. Voorzitter van de spelregelcommissie van het district. Jou netwerk binnen de COVS, hier in Roosendaal, binnen het district maar ook landelijk is ongekend. Je kent iedereen maar zeker zo belangrijk iedereen, zowat elke bestuurder kent Walter. In de loop der jaren binnen de COVS veel vriendschappen opgebouwd en ik ben persoonlijk erg blij om mij tot een van die vrienden te mogen rekenen. Je bent 40 jaar lid van de enige echte scheidsrechtersorganisatie, de COVS, en in die periode ben je gevormd tot een warm en hartelijk mens en een goed maar soms te breed uitwijdend bestuurslid. Terugkijkend op die 40 jaar kunnen we alleen maar concluderen dat je een inspirerend, deskundig en enthousiast bestuurder bent geweest die we veel dank verschuldigd zijn voor zijn jarenlange inzet.
Tenslotte werd Walter van de bijbehorende speld voorzien en opgespeld door zijn vrouw Margit. Daarna werd zij nog voorzien van twee mooie bossen bloemen van beide sprekers.

Jan Stuut

Doelgroepen: 

Bestand: