Kuipers op bezoek in Utrecht

Voor een uitverkocht huis (het paviljoen van de Utrechtse Scheidsrechters Vereniging was op 27 oktober geheel gevuld) hield Björn Kuipers de scheidsrechters twee uur lang geboeid bezig met zijn ervaringen op en buiten het veld en gaf hij vele tips.

De 41 jarige arbiter begon met een korte schets van zijn maatschappelijke carriere en hoe hij met behulp van zijn familie en de medewerkers van zijn 3 supermarkten er in geslaagd is zo'n enorme scheidsrechter carrière op te bouwen. Een steeds terugkerend item in zijn betoog was het woord “team”. Zowel bij de supermarkten als rond het veld moet je een goed team hebben. Om een goed team te krijgen met je kunnen organiseren, delegeren, vertrouwen geven en natuurlijk controleren.
Zowel in de maatschappij als in de voetbalwereld is je presentatie zeer belangrijk. Je wordt of je het leuk vindt of niet beoordeeld op je voorkomen, kleding ed. En daar kwam het woord team weer te voorschijn, als je dit van je team verlangt moet je natuurlijk zelf het voorbeeld geven.

Uitgebreid gaat Björn in op de samenwerking met zijn assistenten, Sander van Boekel en Erwin Zeinstra. Je moet blindelings op elkaar kunnen vertrouwen en aan de hand van de videoopnamen wordt dit nader toegelicht. Je ziet op het scherm  bepaalde situaties die de scheidsrechter niet goed kan beoordelen en je hoort de assistent roepen. Bv “Hands strafschop of Overtreding rood, rood, rood” . Hierbij kwam naar voren dat het belangrijk is de mededeling kort en duidelijk door te geven. Uit  een voorbeeld van een te uitgebreide roep van een niet met het systeem bekende vierde man bleek dat de mededeling niet goed overkwam en dat een elftal een strafschop misliep.

Uitgebreid wordt ingegaan op het bijtincident van Suárez tijdens de WK. Met behulp van  de uit de zaal opgeroepen “vrijwilliger” Judith worden de diverse posities tussen scheidsrechter en incident nagespeeld. Ook hier bleek weer hoe moeilijk het is een goed beeld van de situatie te krijgen  ook als je er dichtbij staat. Judith werd beloond met een mooi scheidsrechtersshirt uit de collectie van Björn.

Henny v.d. Schilden werd als model gebruikt voor een ander incident, waarbij hij goed in zijn nek werd gepakt. Ook hij kreeg een mooi shirt wat hij als trainer van de groep Utrecht goed zal gebruiken.

Het spuitbusje was een ander onderwerp. In de zaal werd opgemerkt dat dit vertragend werkt, maar Björn toonde aan dat dit juist de snelheid bij de spelhervattingen bevordert.

Uiteraard werd uitgebreid ingegaan op de WK in Brazilië, waar het team Kuipers zo'n uitstekende indruk had gemaakt en waar het door de goede resultaten van het Nederlands elftal niet verder dan de achtste finale is gekomen.
De voorbereiding heeft drie jaar in beslag genomen. Wedstrijden, niet alleen die welke door het team geleid waren, maar ook die van de elftallen die mogelijk op het veld ontmoet konden worden. Een mooi voorbeeld van dit resultaat is de gele kaart die gegeven werd aan een speler, waarvan bekend was dat hij direct aan het begin van de wedstrijd bij een overtreding verhaal ging halen bij de scheidsrechter. Een snelle gele kaart hield hem de rest van de wedstrijd rustig. Zes weken van huis en op elkaars lip zitten vergt wat van mensen. Ook hier werd het woord teamgeest weer naar voren gebracht. Björn sprak weinig over ik maar bijna steeds over wij. Ook de , in de zaal aanwezige, videoanalist John Balvers werd genoemd voor het vele voorwerk dat zoals eerder vermeld zijn resultaten heeft opgeleverd. Het samen laten gaan van de beelden van een wedstrijd met de opmerkingen en aanwijzingen van de assistenten was zijn werk. Het nut van de vijfde en zesde assistenten naast het doel werd door enige mensen in de zaal als wat overbodig gezien, maar dat werd door Björn  ontkend. Ook deze assistenten zijn van groot belang en hier geldt ook weer dat je deze voor honderd procent moet kunnen vertrouwen.
De tijd tussen het openingswoord van Sjoers Verkley en de afsluiting door Eric de Vos was zeer goed besteed.
Na afloop deelde Björn aanzienlijk meer gele en rode kaarten, deze keer met handtekening,  uit dan tijdens een wedstrijd. Er werd goed gebruikt gemaakt van de mogelijkheid zo'n kaart mee te nemen. Ook gingen velen op de foto met Björn.

Wim Boeren

Doelgroepen: 

Bestand: