Trainersopleiding voor COVS-groepen

Namens COVS Nederland werd in Breda nieuwe trainers opgeleid voor het trainen van scheidsrechters.

In het verleden heeft Hans Moonen hiervoor zijn certificaat gehaald en Hans heeft met zijn kennis en kunde hier 4 avonden les ingegeven waarin zowel theorie als praktijk centraal stonden.

Op maandag 3 december 2019 werden 4 certificaten “Conditietrainer Scheidsrechter Veldvoetbal COVS uitgereikt aan 4 cursisten: Dylan Boomaars en Melvin Vink van de COVS Breda en Marcel Roeleveld en Jesse Knetsch van SVDU Utrecht. Heren van harte gefeliciteerd.

Er hadden zich 8 aangemeld maar helaas zijn er 2 die niet begonnen zijn en 2 mensen zijn weg gebleven zonder zich af te melden.

De cursisten zijn in 4 avonden door COVS docent Hans Moonen van COVS Eindhoven de fijne kneepjes van het trainerschap bijgebracht. De cursus werd gegeven in Breda, in de mooie accommodatie van COVS Breda en er kon gebruikt gemaakt worden van de velden van vv Baronie. Cursus is door Hans zelf ontwikkeld en Hans is ook docent bij KNVB, dus de visie van de KNVB was hierin vertegenwoordigd.

Enkele onderwerpen die in deze avonden aan de orde zijn geweest, zijn: motorische eigenschappen van de scheidsrechter, fysiologische processen van het lichaam, periodiseringsmodel en herstelvermogen en een tijdslijn binnen waarin diverse vormen van trainingen werd uitgelegd. Met name bij dit onderwerp werd uitvoerig stilgestaan want wanneer moet je rusten of juist stevig trainen.

Het geheel werd afgesloten met een practicum, een training die door de cursisten was voorbereid, die gegeven werd aan de scheidsrechters van de groep Breda.

Namens COVS Nederland willen wij ook Hans en COVS Breda bedanken voor hun inzet en gebruik van locatie.

Namens de COVS was Ben Wirken aanwezig, lid van de commissie technische zaken. 

 

Doelgroepen: 

Bestand: