Bericht van de voorzitter

Sinds mijn benoeming als voorzitter COVS Nederland is er te weinig gecommuniceerd over het wel en wee van COVS Nederland en heb ik mij onvoldoende gerealiseerd dat de leden van de COVS recht hebben om te weten wat wij uitvoeren. Daar zijn wij namelijk voor gekozen door de leden. Mijn oprechte excuses hiervoor!

Onze tijd, het achterliggende half jaar, als Bestuur COVS, is vooral ingevuld met nadenken over en het doen van in plaats van communicatie naar de leden. Waarom?

Wij (de COVS) hebben al jaren een zichtbaarheids- en toegevoegde waarde probleem zoals uit de verschillende sessies van “het rondje langs de velden voor bestuurders” is gebleken en dat willen wij graag doorbreken samen met U.

In de periode van mei 2019, na de JALV te Gorinchem, heeft het bestuur zich daarom vooral gericht op de volgende zaken, deze te bespreken en aan te pakken:

 • Samenwerking Axitour Communication Solutions inzake het in bruikleen nemen van Axiwi headsets ter ondersteuning van scheidsrechters, assistenten en coaches;
 • Het opnieuw leven inblazen van gesprekken met VVON en BAV. NOC/NSF staat op de rol;
 • Diverse bestuursvergaderingen Landelijk Bestuur COVS (6x);
 • Regulier overleg KNVB (5x);
 • Het met de directie van de KNVB brainstormen en schrijven van een Delta (arbitrage) plan gericht op de toekomst.

Onderwerpen van dit Deltaplan zijn:

 • Bespreken “Arbitrage naar een hoger plan” samenwerking KNVB/COVS;
 • Spelregels;
 • Ontwikkeling arbiters en trainers COVS;
 • Racisme en discriminatie op de velden;
 • Geweld op de velden;
 • Mentale weerbaarheid;
 • Coaching en Rapportage;
 • Werving en behoud KNVB en verenigingsscheidsrechters.

Een dezer weken volgen er weer vervolggesprekken met de KNVB.

Andere zaken die de aandacht hadden in de bestuursvergaderingen zijn:

 • Bepalen trekkingsrechten;
 • Heisessie Bestuur COVS Nederland waar kerntaken, organisatie en vergaderstructuur op de agenda stonden (2 dagen Helvoirt);
 • Aanpassingen meerjarenplan;
 • Centralisatie Ledenadministratie;
 • Tweetrapsverificatie Internet implementeren;
 • Schrijven mediaplan;
 • Veranderingen aanbrengen commissie Juridische zaken en reglementen daar waar nodig aanpassen;
 • Budgetten voorbereiden;
 • Schrijven van een Manifest (fase 3);
 • Organiseren arbitragecongres Zuid 1 in Helvoirt en de voorbereiding voor West 2;
 • Overleg en aanpak discriminatie en racisme op de velden met Overheid/KNVB (document: Ons voetbal is van iedereen).

Daarnaast heeft het bestuur de 85 onderwerpen uit “het rondje langs de velden” uit 2018 en 2019 via een matrix in kaart gebracht en voorzien van prioritering. Uiteraard kunnen wij niet alles en direct oplossen. Beter zichtbaar iets gedaan hebben dan beoordeeld worden op wat je niet gedaan hebt is onze slogan.

De komende weken bestaan vooral uit overleg met KNVB, VVON, BAV, NOC/NSF, interne vergaderingen, rondjes langs de velden en het oplossen van de vele uitdagingen die de COVS ons te bieden heeft. We zitten in ieder geval niet stil en vertrouwen erop de juiste richting te hebben gekozen voor ons allen.

Ron Sotthewes

 

Doelgroepen: 

Bestand: