Een trainer die te ver gaat

Hoever mag je als trainer gaan op het moment dat je het niet eens bent met een beslissing van de scheidsrechter? Dat zal een vraag zijn die John van den Brom zich niet zal hebben gesteld tegen het einde van de wedstrijd Willem II - FC Utrecht van zondag 16 februari 2020. Heel voetbalminnend Nederland heeft gezien hoe hij zijn woede op de arbitrage richtte tijdens en na de wedstrijd nadat Willem II de 1-1 scoorde. Je kunt je afvragen wat er nu gebeurde wat niet hoort op een voetbalveld. Wat voor overtredingen kan een trainer maken, en wat moet op welke manier worden bestraft?

We zullen enkele gevallen zoals ze zijn beschreven in spelregel 12 behandelen. Trek vooral zelf je conclusies over de vraag aan welk gedrag Van den Brom zich schuldig heeft gemaakt en bepaal voor jezelf of de uiteindelijke straf van een wedstrijd uitsluiting een straf op maat is.

Allereerst kijken we naar de instructiezone. Alle teamofficials moeten binnen dit gebied blijven. Wanneer deze dat niet doet, ligt het aan de ernst van de overtreding wat er dient te gebeuren.

  • Op het moment een teamofficial dit af en toe doet zonder verder een overtreding te maken, is een vermaning op zijn plaats.
  • Als hij duidelijk/ herhaaldelijk de instructiezone verlaat, als hij op niet-provocerende wijze de instructiezone van de tegenstander betreedt of als hij de RRA (Referee Review Area) betreedt dient hem de gele kaart te worden getoond.
  • Indien hij bewust de instructiezone verlaat om ontevredenheid te tonen, in discussie te gaan met een wedstrijdofficial of handelt op een provocerende of opruiende wijze of indien hij op agressieve of confronterende wijze de instructiezone van de tegenstander betreedt dient hij van het speelveld gezonden te worden door het tonen van de rode kaart.

Daarnaast kijken we naar het protesteren tegen een beslissing van de scheidsrechter, het confronteren van de scheidsrechter en het in discussie gaan met de scheidsrechter.

Het op beschaafde wijze uiten van ontevredenheid over een beslissing dient te worden bestraft met een vermaning.

  • Doet de official dit echter door het gooien of trappen van bidons of andere voorwerpen, of maakt hij gebaren die duidelijk niet respectvol zijn, bijvoorbeeld sarcastisch applaudisseren, dan dient de teamofficial de gele kaart te worden getoond. Ook het overdreven maken van het VAR-symbool (televisiescherm) en het betreden van het speelveld om in discussie te gaan met een wedstrijdofficial dient op die manier te worden bestraft. Daarnaast kan een teamofficial die vraagt om een kaart er zelf een krijgen, Overdreven of aanhoudend gebaren voor een gele of rode kaart dient ook met een gele kaart te worden bestraft.
  • Zoals bij de instructiezone al beschreven, wordt een official de rode kaart getoond als hij bewust de instructiezone verlaat om te protesteren of om de scheidsrechter te confronteren. Hij wordt ook weggezonden als hij het speelveld betreedt om het spel, een tegenstander of wedstrijdofficial te beïnvloeden of om de confrontatie aan te gaan op het speelveld met een wedstrijdofficial. Dit geldt ook voor de rust en na de wedstrijd. Ook wordt nog het gebruiken van grove of beledigende taal en/of gebaren, het betreden van de VOR (Video Operating Room), fysiek of agressief gedrag en gewelddadig gedrag genoemd als redenen waarom een teamofficial kan worden weggestuurd.

Naast bovengenoemde situaties zijn er nog meer redenen waarom een teamofficial bestraft kan worden met een vermaning, gele kaart of rode kaart, al hebben die weinig tot niets te maken met het niet eens zijn met een beslissing van de scheidsrechter. Daarom laten we deze buiten beschouwing in dit artikel. Alle informatie en meer over overtredingen van teamofficials zijn te vinden in het spelregelboek. Voor informatie over welke overtreding bestraft dient te worden is te vinden op pagina 56 en 57 van het boek.

Paul Reijbroek (lid LCS)

Doelgroepen: