Antwoorden Landelijke Spelregels - week 16

1       Een verdediger tracht nabij de zijlijn met buitensporige inzet met zijn voet de bal bij een tegenstander voor de voeten weg te spelen. Dit lukt hem, de bal gaat over de zijlijn, doch door zijn actie komt de tegenstander ten val. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen?

Disciplinaire straf: _(C) ROOD____    Spelhervatting: _(F) Directe vrije schop_

Toelichting: Spelregels Veldvoetbal seizoen 2019-2020, blz 51: “Een directe vrije schop wordt toegekend, indien een speler een tegenstander ten val brengt of een duel aangaat op een wijze die door de scheidsrechter wordt beoordeeld als onvoorzichtig, onbesuisd of als gepaard gaande met buitensporige inzet. Met buitensporige inzet betekent, dat de speler de noodzakelijke inspanning ver overschrijdt en dat hij de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt. Een speler die met buitensporige inzet speelt moet van het speelveld gezonden worden.”

2       Bij een doelschop loopt een aanvaller van de tegenpartij te vroeg toe. Een verdediger ziet dit en ontneemt hem de weg naar de bal door een onbesuisde overtreding te maken binnen het strafschopgebied. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

Disciplinaire straf: _(B) GEEL____     Spelhervatting: _(D) Doelschop_______

Toelichting: Spelregels Veldvoetbal seizoen 2019-2020, blz 51 / 67: “Onbesuisd betekent, dat de speler handelt zonder het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen. Een speler die onbesuisd speelt moet een waarschuwing ontvangen. De tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de bal in het spel is.”

3       Bij een stevig duel aan de rand van het strafschopgebied komen een verdediger en een aanvaller ten val. Omdat de verdediger vindt dat er een overtreding is gemaakt en omdat de scheidsrechter niet fluit, pakt de verdediger de bal binnen zijn strafschopgebied in zijn handen en werpt hij de bal met kracht in het gezicht van de aanvaller die een meter buiten het strafschopgebied staat. Wat beslist de scheidsrechter?

Disciplinaire straf: _(C) ROOD____    Spelhervatting: _(F) Strafschop_______

Toelichting: Spelregels Veldvoetbal seizoen 2019-2020, blz 51 / 55: “Een directe vrije schop (in dit geval een strafschop) wordt ook toegekend aan de tegenpartij, indien een speler opzettelijk de bal met de hand of arm speelt. Een speler wordt van het speelveld gezonden indien hij een gewelddadige handeling begaat t.o.v. een tegenstander.”

4       Tijdens de rust is een speler vanwege toiletbezoek te lang in de kleedkamer achtergebleven en de wedstrijd is zonder hem hervat. Deze speler betreedt vervolgens zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld en wordt in het strafschopgebied van de tegenpartij door een tegenstander in duel om de bal onvoorzichtig ten val gebracht. Op dat moment constateert de scheidsrechter, dat deze speler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Wat moet hij nu beslissen?

Disciplinaire straf: _(B) GEEL____     Spelhervatting: _(D) Directe vrije schop_

Toelichting: Spelregels Veldvoetbal seizoen 2019-2020, blz 24: “Er is hier sprake van gelijktijdige overtredingen: ingrijpen in het spel door de speler die zonder toestemming het speelveld heeft betreden en de overtreding die op hem gemaakt wordt. De scheidsrechter bestraft de ernstigste overtreding in termen van sanctie, hervatting, fysieke ernst en tactische gevolgen, wanneer meer dan één overtreding tegelijkertijd wordt begaan. De overtreding op deze speler levert geen disciplinaire straf op; het zonder toestemming betreden van het speelveld is een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. Het ingrijpen in het spel wordt bestraft; de verdedigende partij mag een directe vrije schop nemen.”

5       Stellingen

I        Als de bal aan een van beide zijden over de doellijn gaat, moet de doelschop worden genomen aan die kant van het doelgebied.

II      Zolang de bal bij een doelschop niet buiten het strafschopgebied is, is er nog geen sprake van een hervatting van het spel.

Stelling I: _(B) ONJUIST____            Stelling II: _(D) ONJUIST____

Toelichting I + II: Spelregels Veldvoetbal seizoen 2019-2020, blz 67: “De bal moet stilliggen en wordt getrapt door een speler van de verdedigende partij vanaf een willekeurig punt binnen het doelgebied. De bal is in het spel wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt.”

6       Drie goed & drie fout

Wat is correct omtrent de inworp? Kies de drie juiste antwoorden.

A       Als de bal de grond raakt voordat deze binnen het speelveld is gekomen, dan wordt de inworp overgenomen door de tegenpartij. 

B       Als de bal rechtstreeks uit een inworp in het eigen doel gaat, wordt een hoekschop toegekend.

C       Na de inworp mag de inwerper de bal niet voor de tweede keer raken, voordat deze is geraakt door een andere speler.

D       Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij zich met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn bevindt op de grond.

E       Alle tegenstanders moeten tenminste twee meter afstand houden van de plaats waar de inwerper de inworp neemt.

F       Als een speler, tijdens het correct nemen van een inworp, de bal bewust tegen een tegenstander gooit om de bal nogmaals te kunnen spelen dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.

Juiste antwoorden: ___B___ , ___C___ en ___D___

Toelichting A, E en F: Spelregels Veldvoetbal seizoen 2019-2020, blz 65:

 “(A) Als de bal de grond raakt voordat deze binnen het speelveld is gekomen, dan wordt de inworp overgenomen door dezelfde partij vanaf dezelfde plaats.

(E) Alle tegenstanders moeten tenminste twee meter afstand houden van de plaats op de zijlijn waar de inworp genomen moet worden.

(F) Als een speler, tijdens het correct nemen van een inworp, de bal bewust tegen een tegenstander gooit om de bal nogmaals te kunnen spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.”

 

Doelgroepen: