De spelregelwijzigingen voor 2020/2021

Er zijn door de IFAB weer een aantal wijzigingen in de spelregels aangebracht, vooral bedoeld om dingen te verduidelijken. De KNVB zal binnenkort de Nederlandstalige versie publiceren, maar hierna alvast de meest in het oog springende zaken.

Uiteraard zijn er ook een aantal wijzigingen waar niemand van zal wakker liggen, zo mogen de doelen ook samengesteld worden uit onderdelen met verschillende vormen, dus bijvoorbeeld een vierkante lat en rechthoekige palen. Misschien handig als je nog wat spullen over hebt.

Iets belangwekkender is de wijziging dat tijdens een wedstrijd gegeven vermaningen en waarschuwingen (gele kaarten) niet meetellen in een eventuele strafschoppenserie, een gegeven rode kaart blijft wel betekenen dat die speler niet meedoet aan de strafschoppenserie.

Belangrijk is dat voor het bepalen van wel of geen handsbal nu bepaald is dat de schouder stopt bij de onderkant van de oksel en de arm daar begint. Erboven is dus niet strafbaar eronder wel. Tevens is verduidelijkt dat een onopzettelijke handsbal van een aanvaller vrijwel onmiddellijk gevolgd moet worden door een scoringskans of doelpunt om deze handsbal als strafbaar te beschouwen. Zodra er meer tijd, een grotere afstand of meerdere passes tussen de handsbal en de scoringskans of het doelpunt zitten, wordt de onopzettelijke handsbal niet bestraft.

Het voor de tweede maal spelen van de bal na een spelhervatting (dus voor een andere speler de bal heeft geraakt) was altijd al goed voor een indirecte vrije schop, maar kan nu ook leiden tot een waarschuwing of wegzenden als er spraken is van het voorkomen van een veelbelovende aanval of het ontnemen van een duidelijke scoringskans. Dit geldt ook voor de doelverdediger. Voor alle duidelijkheid: het geldt dus niet bij terugspeelballen en dergelijke of bij de bal tijdens het spel voor de tweede keer in de handen nemen door de doelverdediger, in die gevallen krijgt hij nog steeds alleen een indirecte vrije schop tegen. Maar de bal verkeerd raken bij bijvoorbeeld een doelschop kan vervelende gevolgen hebben.

Bij het toestaan van een snelle spelhervatting of bij het geven van voordeel wordt een gele kaart niet alsnog gegeven als deze kaart gegeven zou worden voor het onderbreken van een veelbelovende aanval. Net als bij de rode kaart voor een overtreding bij een scoringskans wordt er vanuit gegaan dat door de snelle hervatting of het voordeel de aanval veelbelovend blijft.

Ook bij de strafschop zijn een paar wijzigingen die voor verduidelijking moeten zorgen. Allereerst krijgt de doelverdediger die een overtreding maakt niet meer direct een gele kaart, maar de eerste keer een vermaning. Daarbij moet het bovendien gaan om overtredingen waarbij hij de bal tegenhoudt of waarbij zijn overtreding duidelijk invloed heeft op het resultaat. Tenslotte is bij het tegelijkertijd maken van overtredingen door de nemer en de doelverdediger de regel zo aangepast, dat de nemer altijd bestraft wordt met een gele kaart en een indirecte vrije schop tegen. Dat is dus niet meer afhankelijk van het resultaat van de strafschop of het soort overtreding (daarmee is dit onderdeel wat minder ingewikkeld geworden).

Tot zover de meest opvallende wijziging.

Dick Visser

Doelgroepen: