Regiogrenzen Roermond en De Mijnstreek

Als gevolg van de opheffing van COVS Sittard-Geleen e.o. hadden de voetbalverenigingen en scheidsrechters uit het werkgebied van deze vereniging sinds midden 2019 geen COVS-groep meer waarop zij konden terugvallen voor zaken aangaande de voetbalarbitrage. Op 10 februari 2020 is er overleg geweest tussen het bestuur van de COVS Nederland en de COVS-groepen Roermond en De Mijnstreek-Heerlen. Besloten is om de regiogrenzen van de aan Sittard-Geleen grenzende COVS-groepen aan te passen en de regio Sittard-Geleen te herverdelen onder de COVS-groepen Roermond en De Mijnstreek-Heerlen.

De nieuwe indeling van de regio is te vinden in bijgevoegde afbeeldingen. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat de regio Sittard aan de COVS Roermond wordt toegevoegd en de regio Geleen aan De Mijnstreek-Heerlen. Wat deze nieuwe indeling betekent voor de voetbalverenigingen in de desbetreffende regio is in de bijlage aangegeven.

De voetbalverenigingen in de regio zullen binnenkort door hun nieuwe COVS-groep worden benaderd met informatie over wat de COVS voor hun kan en wil betekenen.

Doelgroepen: 

Bestand: