Antwoorden Landelijke Spelregels - week 20

1       Beeldfragment: Huddersfield – Everton

Disciplinaire straf: _(A) GEEN___ Spelhervatting: _(D) SR laat doorspelen_

Toelichting LCS: Bij deze vrije schop staat een aantal spelers in buitenspelpositie. De bal komt echter bij de speler die op het moment van spelen op gelijke hoogte staat met de voorlaatste verdediger. De andere twee spelers beïnvloeden het spel niet. Doorspelen dus.

2       Beeldfragment: Swansea City – Chelsea

Disciplinaire straf: _(B) GEEL___  Spelhervatting: _(F) Directe vrije schop_

Toelichting LCS: De Chelsea-verdediger speelt de bal richting eigen doelman en staat met de rug naar de aanvaller die hem onbesuisd aanvalt. Directe vrije schop en gele kaart.

3       Beeldfragment: Crystal Palace – Liverpool

Disciplinaire straf: _(A) GEEN____        Spelhervatting: _(F) Directe vrije schop_

Toelichting LCS: De aanvaller van Crystal Palace krijgt de bal aangespeeld en kan daarmee op het vijandige doel afgaan. Hij probeert de bal onder controle te krijgen maar speelt deze tegen de eigen arm aan. Het is een overtreding als een speler balbezit of controle over de bal krijgt nadat deze zijn hand of arm heeft geraakt en hij vervolgens een scoringskans creëert. Dus directe vrije schop.

4       Beeldfragment: Jong De Graafschap – Quick

Disciplinaire straf: _(B) GEEL____ Spelhervatting: _(F) Strafschop______

Toelichting LCS: De verdediger pakt zijn tegenstander van achteren aan het lichaam vast. Het is tevens het onderbreken van een veelbelovende aanval, terwijl dit geen duel om de bal is. Strafschop en gele kaart.

5       Stellingen

I        Een verdediger die het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt geacht zich op zijn eigen doellijn of zijlijn te bevinden, met het oog op het beoordelen van buitenspel, tot de volgende onderbreking van het spel.

II      Een aanvaller mag uit het veld stappen en daar blijven om niet actief betrokken te zijn bij het spel.

Stelling I: __(B) ONJUIST_____   Stelling II: __(C) JUIST________

Toelichting I: Spelregels Veldvoetbal seizoen 2019-2020, blz 49: “Een verdediger die het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt geacht zich op zijn eigen doellijn of zijlijn te bevinden, met het oog op het beoordelen van buitenspel, tot de volgende onderbreking van het spel of totdat de verdedigende partij de bal richting de middenlijn heeft gespeeld en deze buiten het eigen strafschopgebied is.”

6       Drie goed & drie fout

In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat met een inworp?

A       De scheidsrechter ziet dat een speler de bal bij een inworp met één hand inwerpt. De bal komt vervolgens terecht bij een tegenstander.

B       De bal komt terug in het speelveld via de assistent-scheidsrechter, die op de zijlijn loopt. Een speler van de andere partij pakt de bal in zijn handen.

C       De neutrale assistent-scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog om aan te geven dat de bal de zijlijn geheel en al gepasseerd heeft. Voordat de scheidsrechter echter kan affluiten, ziet hij dat een verdediger binnen zijn strafschopgebied een tegenstander slaat.

D       De bal verlaat het speelveld precies ter hoogte van de hoekvlag. De aanvallende partij heeft de bal het laatst geraakt.

E       De inwerpende speler staat buiten het speelveld. Zijn inworp is correct, maar hij gooit opzettelijk de bal hard in het gezicht van een tegenstander.

F       De doelman van partij A, staande binnen zijn eigen strafschopgebied, slaat een tegenstander. Nadat dit heeft plaatsgevonden,   rolt de bal over de zijlijn. De inworp wordt direct op correcte wijze uitgevoerd door de juiste partij. Pas nu ziet de scheidsrechter het vlagsignaal van zijn assistent en onderbreekt het spel.

Juiste antwoorden: ___A___ , ___C___ & ___D___

Toelichting B, E en F: Spelregels Veldvoetbal seizoen 2019-2020, blz 42 en 57:

“(B) De bal is uit het spel wanneer deze een wedstrijdofficial raakt en op het speelveld blijft en het andere team in balbezit komt. In al dit geval wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal.

(E) De bal is op correcte wijze in het spel gebracht. De scheidsrechter zal de overtreder verwijderen van het speelveld door het tonen van de rode kaart wegens een gewelddadige handeling. Het spel zal hervat worden met een directe vrije schop op de plaats waar de tegenstander de bal in zijn gezicht kreeg.

(F) Ook in dit geval zal de overtreder van het speelveld gezonden worden door het tonen van de rode kaart. Omdat het spel reeds op correcte wijze was hervat, kan de scheidsrechter geen spelstraf meer toekennen voor het slaan van een tegenstander. De scheidsrechter zal het spel hervatten met een scheidsrechtersbal.”

Doelgroepen: