Bericht van de voorzitter

Veranderen doet soms pijn.

Vorig jaar tijdens mijn benoeming tot voorzitter heb ik de leden van de COVS verteld welke visie, missie en strategie we de komende jaren gaan volgen. Inmiddels zijn we een jaar verder en heeft het bestuur zich gericht op de toekomst van de COVS. Daarbij gebruikmakend van onder andere De Kerntaken en het meerjarig activiteitenplan 2021-2025 van de COVS, speciaal door ons geschreven om vooral beleidsmatig te kunnen en willen werken. Ook hebben wij uw mening gevraagd tijdens de Rondjes langs de velden. Visie/missie en strategie zijn een onmisbaar handvat voor bestuurders. Het over de horizon naar de toekomst kijken  in plaats van tegen de horizon aan kijken en een tunnelvisie gebruiken om jouw eigen omgeving alleen belangrijk te maken en te vinden is niet onze visie. En dat is precies waar het om gaat. Veranderen is al lastig laat staan dat u al jaren in hetzelfde stramien werkt en niet uit die tunnelvisie wegkomt. Toch mogen wij met zijn allen kiezen in ons democratisch bestel en hebben bestuurders van COVS verenigingen het afgelopen jaar gekozen voor het huidig samengestelde bestuur.

In de vele uren, door middel van bijvoorbeeld Rondjes langs de velden, vergaderingen intern en extern  heeft het bestuur getracht de basis samenwerking opnieuw op gang te brengen in scheidsrechtersland. Dat er veel meningen verschillend zijn in den lande en dat de aanpak en uitvoering van het landelijk bestuur wellicht anders verloopt dan menigeen verwacht of dacht leid soms tot misverstanden. Daar trekt het landelijk bestuur het boetekleed voor aan. Onze intentie is om iedereen verder te helpen! Echter zijn het de onderstaande onderwerpen voor het dagelijks bestuur van grote waarde om verder te kunnen?

Het bestuur communiceert  wellicht te weinig naar de achterban en legt te weinig nadruk op een haal- en brengplicht van zowel leden als bestuurders.

Sinds de nivellering van het ledenaantal (10.000 leden minder in 40 jaar) is er wellicht een aanleiding om vooral niet met elkaar te willen samenwerken. (gedachte: Dit leidt tot niets!)

  • Is samenwerken niet van deze tijd?
  • Gezamenlijk optrekken om voordeel te behalen is niet belangrijk?
  • Samen iets opzetten en met elkaar delen is: niet doen?
  • Wat is de toegevoegde waarde van de COVS landelijk?
  • Behartigt het bestuur onze belangen wel?
  • De KNVB heeft het voor het zeggen?
  • COVS-verenigingen vinden eigen vereniging belangrijker?
  • COVS is niet zichtbaar?
  • Alle gewenste informatie komt niet op de goede plek terecht?
  • Willen we wel veranderen of zijn oude tradities belangrijker?

Zomaar een aantal vragen die wij graag beantwoord willen zien om de toekomt van de COVS verder uit te kunnen stippelen. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld!

Uw mail kunt u persoonlijk aan mij sturen: voorzitter@covs.nl

Doelgroepen: