Antwoorden Landelijke Spelregels - week 21

1       Staande buiten zijn eigen strafschopgebied slaat een verdediger een aanvaller, die in het strafschopgebied staat. Hoe reageert de scheidsrechter, als de bal op het ogenblik van slaan in het spel is?

Disciplinaire straf: _(C) ROOD___ Spelhervatting: _(F) Strafschop_______

Toelichting: (blz 55, LotG seizoen 2019-2020) “Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden indien hij een gewelddadige handeling begaat.” De plaats van de overtreding is bepalend; deze vindt plaats binnen het strafschopgebied. De scheidsrechter zal het spel hervatten met een strafschop.

2       Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger misleid doordat op het moment van schieten de strafschopnemer iets roept. Wat beslist de scheidsrechter indien de bal via de paal naast het doel gaat?

Disciplinaire straf: _(B) GEEL___  Spelhervatting: _(E) Indirecte vrije schop_

Toelichting: (blz 62/54, LotG seizoen 2019-2020) “Als de nemer of een ploeggenoot maakt een overtreding en de bal niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop. De nemer moet een waarschuwing ontvangen wegens onsportief gedrag, omdat hij verbaal de doelverdediger misleidt bij een spelhervatting.”

3       Uit een doelschop speelt de doelverdediger de bal naar een medespeler, die zich binnen het strafschopgebied bevindt. Deze laatste wipt de bal met de voet omhoog en kopt vervolgens de bal terug naar zijn eigen doelverdediger, die de bal daarna met de voet aanraakt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

Disciplinaire straf: _(B) GEEL____ Spelhervatting: _(E) Indirecte vrije schop_

Toelichting: (blz 54, LotG seizoen 2019-2020) “Er zijn verschillende omstandigheden waarbij een speler een waarschuwing moet ontvangen wegens onsportief gedrag, zoals wanneer een speler een bewuste ‘truc’ uithaalt door de bal naar de doelverdediger te spelen met zijn hoofd, borst, knie etc. om de Regel te omzeilen. Het maakt dan niet uit of de doelverdediger de bal wel of niet met zijn handen raakt.”

4       Een speler bevindt zich voor een blessurebehandeling buiten het speelveld aan de zijlijn. Vanuit die positie beledigt hij een tegenstander die binnen het speelveld loopt op grove wijze, omdat die speler hem de blessure heeft bezorgd. De scheidsrechter hoort dit en onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?

Disciplinaire straf: _(C) ROOD____        Spelhervatting: _(E) Indirecte vrije schop_

Toelichting: (blz 55/57, LotG seizoen 2019-2020) “Een speler wordt van het speelveld gezonden indien hij grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruiken en/of gebaren maken. Alle verbale overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop.”

5       Stellingen

I        Als de eerste helft verlengd moet worden voor het nemen van een    strafschop en de bal stuit vanaf de lat omlaag, raakt voor de    doellijn de grond en verdwijnt vandaar door een oneffenheid in het      doel, zal het doelpunt niet toegekend worden.

II      Als de doelverdediger, op de grond liggend, één vinger op de bal       heeft, mag de bal niet meer gespeeld worden.

Stelling I: __(B) ONJUIST_____            Stelling II: __(D) ONJUIST______

Toelichting I: (blz 62, LotG seizoen 2019-2020) “De wedstrijd moet worden verlengd voor een strafschop die wordt genomen aan het eind van een helft van de wedstrijd en de verlenging. Wanneer dit wordt toegepast dan heeft de strafschop zijn uitwerking gehad als, nadat de bal is genomen, niet langer beweegt, uit het spel gaat, gespeeld wordt door een andere speler (inclusief de nemer), met uitzondering van de verdedigende doelverdediger, of als de scheidsrechter het spel onderbreekt voor een overtreding door de nemer of door een ploeggenoot van de nemer.”

Toelichting II: (blz 52, LotG seizoen 2019-2020) “Een doelverdediger mag niet worden aangevallen door een tegenstander als hij de bal met zijn hand(en) in bezit heeft.”

6       Drie goed & drie fout

In welke van de onderstaande situaties zal de scheidsrechter het spel door laten gaan?

A       De scheidsrechter ziet dat een speler de bal bij een inworp met één hand inwerpt. De bal komt vervolgens terecht bij een tegenstander.

B       Tijdens een correct genomen vrije schop schiet een speler de bal snel met opzet voorzichtig tegen een tegenstander, die vlak voor de bal staat, aan, om de bal nogmaals te kunnen spelen.

C       Een speler werpt de bal in. De scheidsrechter ziet dat de speler tijdens de inworp met beide hakken op de zijlijn staat en met de rest van zijn voeten in het speelveld.

D       Bij het nemen van een hoekschop staat een verdediger niet op de vereiste afstand. De hoekschopnemer schiet de bal toch, die vervolgens door een andere verdediger onderschept wordt.

E       De doelverdediger, die zich binnen zijn strafschopgebied bevindt, en een verdediger trappen de bal steeds naar elkaar met de bedoeling tijd te rekken.

F       Een speler speelt een directe schop met zijn knie terug op zijn eigen doelverdediger.

Juiste antwoorden: ___B___ , ___C___ en ___E___

Toelichting

A: (blz 65, LotG seizoen 2019-2020) “Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij de bal met beide handen werpt van achter en boven het hoofd en inwerpt vanaf de plaats waar deze het speelveld heeft verlaten. De inworp dient nu genomen te worden door een speler van de tegenpartij.”

B: (blz 60, LotG seizoen 2019-2020) “Als een speler, terwijl hij de vrije schop correct neemt, de bal bewust tegen een tegenstander aan schiet om de bal opnieuw te kunnen spelen en hij doet dit niet onvoorzichtig, onbesuisd of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan laat de scheidsrechter doorspelen.”

C: (blz 65, LotG seizoen 2019-2020) “Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij zich met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn bevindt op de grond.”

D: (blz 69, LotG seizoen 2019-2020) “De tegenstanders moeten zich op tenminste 9.15 meter van het hoekschopgebied bevinden totdat de bal in het spel is.” Bij overtreding van deze regel (waarbij de voordeelregel niet toegepast kan worden) dient de hoekschop overgenomen te worden.

E: De doelverdediger en de verdediger begaan hier geen overtreding. De aanvallers kunnen (gewoon) proberen te bal te veroveren.

F: (blz 54, LotG seizoen 2019-2020) “Er zijn verschillende omstandigheden waarbij een speler een waarschuwing moet ontvangen wegens onsportief gedrag, zoals wanneer een speler een bewuste ‘truc’ uithaalt door de bal naar de doelverdediger te spelen (ook uit een vrije schop) met zijn hoofd, borst, knie etc. om de Regel te omzeilen.” Het spel dient hervat te worden met het (opnieuw) nemen van de directe vrije schop. De bal is niet op de juiste wijze in het spel gebracht.

Doelgroepen: