Voorzitter COVS-Helmond en Omstreken neemt na 20 Jaar afscheid!

Koninklijke onderscheiding en Ere-voorzitterschap als blijk van waardering.

Direct na de jaarvergadering spreek ik Hans van Maris in het bijzijn van echtgenote Tineke aan een tafel, die overladen is met afscheidscadeaus. 20 jaar leidde Hans de Helmondse scheidsrechtersvereniging vanuit een diep dal naar de huidige bloeiende vereniging en dat laten de leden en vrienden niet ongemerkt voorbijgaan.

Naast een groot aantal attenties van leden, zijn de Koninklijke onderscheiding (Ridder in orde van Oranje Nassau) en de benoeming tot Erevoorzitter van de vereniging wel absolute hoogtepunten. De Burgemeester van Someren kwam hoogstpersoonlijk haar opwachting maken in het bijzijn van een tweetal wethouders en hield een treffend verhaal over Hans van Maris als inwoner van de gemeente Someren (een gemeente met stadsrechten).

Toepasselijker had Hans (uiteraard met ondersteuning van zijn echtgenote Tineke) niet omschreven kunnen worden: “Sociaal bewogen, rechtvaardig en positief kritisch”. Uiteraard werden zijn verdiensten voor de Scheidsrechtersvereniging benoemd, maar ook zijn taken binnen de gemeente als raadslid, maar ook als mantelzorger (met Tineke) voor de buren.

Hoe is het allemaal begonnen en waartoe geleid?

Zo’n 20 jaar geleden nam Hans de voorzittershamer over met het doel de neuzen binnen de vereniging dezelfde kant op te krijgen en de vereniging op een waardige en sociale manier te leiden. Hans “Het was een hele klus maar met de ondersteuning van medebestuursleden is het gelukt en nu bestaat de vereniging uit 111 leden, waarvan vele jonge talenten deel uit maken en er een aantal zelfs het betaalde voetbal gehaald hebben. Stan Teuben en Martin Perez zijn hiervan de bekendste”.  Hans vermeldt verder: ”Rond 2012 ontstond er ook nog een onenigheid met de landelijke COVS. Na een aantal keren een schriftelijk verzoek te hebben ingediend voor de agenda van de jaarvergadering van de COVS, maar telkenmale tot de conclusie moeten komen, dat het landelijke bestuur in die tijd de zaken blijkbaar niet serieus nam en er geen aandacht aan schonk, trok de Helmondse vereniging de stekker eruit”. Toenmalig districtsvoorzitter van Zuid II Mia Triepels heeft toen veel moeite gedaan om ons weer opnieuw als COVS-vereniging aan te melden”. Inmiddels staat de vereniging 2 jaar voor het respectabele eeuwfeest, waarvoor de voorbereidingen getroffen worden, terwijl de voorganger van Hans in die tijd nog betwijfelde of COVS Helmond dat halen zou. In 2018 heeft Hans een open hart operatie moeten ondergaan en heeft vanwege die reden ook sedertdien noodgedwongen afgebouwd en Stephan Verbakel (nieuwe voorzitter) heeft hem in deze periode al vele taken ontnomen en is zodoende ingewerkt voor de nieuwe functie.

Hoe ziet Hans de toekomst?

Hans: “Hoop dat de vereniging zijn sociale functie en karakter blijft behouden en dat oud en jong binnen de arbitragewereld elkaar blijven vinden bij de Scheidsrechtersvereniging Helmond e.o. Ook blijft de vereniging in de toekomst hopelijk een waardig lid van de COVS”.

Ten slotte wil ik als verslaggever niet onvermeld laten, dat tijdens de jaarvergadering de leden, Theo Smits en Paul Gielen nog onderscheiden werden door vertegenwoordiger van het COVS-bestuur voor hun jarenlange verdiensten.

Bernard Schenk

Regio-correspondent Zuid II

Doelgroepen: 

Bestand: