Kritisch Bekeken - Rapportage blijft heikel punt

Ruim twee jaar geleden mocht ik deel uitmaken van de klankbordgroep in Zeist. Daarin zaten een aantal scheidsrechters, rapporteurs en enkele verantwoordelijke personen van de KNVB.  Verschillende districten in het land waren zodoende vertegenwoordigd. Na een viertal sessies was het wel duidelijk, dat het huidige rapportagesysteem grondig op de schop moest en dat daar op korte termijn aan gewerkt zou worden.

We zijn nu ruim 2 jaar verder en nog steeds is er niets veranderd. Sterker nog: “het is er alleen maar slechter op geworden”. Als je op zondag in Zuid in groep G wedstrijden leidt, mag je blij zijn als je maximaal 2 begeleidingsbeoordelingen per seizoen krijgt. Rapporteurs zijn er al niet meer in deze klasse.Dit is natuurlijk een slechte zaak, met name voor de iets minder jonge scheidsrechters, die nog ambitie uitstralen. “Tot die groep behoor ik ook”. Natuurlijk vind ik, dat de jonge scheidsrechters goed begeleid en gecoached moeten worden om, via het talententraject, de top te bereiken en dat juich ik toe. Er lopen veel jonge arbiters rond met mogelijkheden, maar dat wil nog niet zeggen  dat zij die niet tot die groep behoren afgescheept moeten worden.

Recentelijk had ik een interview met Werner ter Avest van de KNVB, verantwoordelijk voor ontwikkeling van de scheidsrechters in Nederland, deelde mij mede dat deze materie de volle aandacht had, en dat m.n. Sean Mellon hier volop mee bezig was om een nieuw systeem te ontwikkelen. Ook met Sean had ik contact hierover en hij deelde mij mede dat een pilot zou worden gestart, maar dat Corona roet in het eten gegooid had. Omdat zowel het vorig seizoen, als in het huidig seizoen de competitie is stilgelegd. Sean maakte overigens ook deel uit van de klankbordgroep en heeft een schat aan ervaring als oud top rugby-speler en als rugby- referee. Zodoende kan de rapportage bij andere sporten ook bekeken worden en daaruit kunnen de goede zaken eventueel geïntrigeerd worden in een nieuw model voor rapportage. Vertrouwen heb ik zeker in deze personen en hoop dat ze snel na corona het werk kunnen afmaken.

Verder hoop ik dat een rapport alleen niet meer zaligmakend zal zijn, maar dat ook andere factoren, zoals beschikbaarheid en beoordeling door verenigingen meegenomen worden. Ook het rapporteren van scheidsrechters uit het eigen district moet afgeschaft worden, want dit leidt alleen maar tot oneerlijkheid en vriendjespolitiek. Ons kent ons mentaliteit.

Ten slotte spreek ik uit eigen ervaring en er zijn gelukkig meer goede dan kwade, maar je zult maar de pech hebben in 1 seizoen 2 kwade te treffen. Dan ben je klaar en is je promotiekans verkeken. In de top zullen de beste rapporteurs actief zijn en zo hoort het ook. Daarnaast heb ik ook wel weer respect voor elke rapporteur, want als je voor die vergoeding ieder weekend op pad gaat en een rapport produceert, verdien je respect. Dus pleit ook voor hogere vergoeding voor hen en dan kun je pas meer kwaliteit krijgen. Er moet dus veel kritischer gekeken worden naar de rapportage van de arbitrage.

Bernard Schenk (regio-correspondent Zuid 2)

Doelgroepen: