Kritisch Bekeken - een reactie

Op covs.nl verscheen van de hand van Bernhard Schenk een artikel onder de op kop “Kritisch Bekeken”. Met aandacht heb ik het artikel gelezen. Vaak met instemming maar zeker niet altijd.

Bernard en ik hebben dezelfde uitgangspositie. Ook ik maakte op verzoek van de COVS deel uit van die werkgroep. Een openbaring in de uitgangspunten, manier van ontwikkelen en uiteindelijk ook de conclusies. Bernhard noemt slechts één van de conclusies en doet daarmee de KNVB, de COVS en daarbij ook alle andere betrokkenen tekort.

De opdracht voor de werkgroep was veel dieper en de conclusies en aanbevelingen waren van een vergelijkbaar niveau. Eén van de belangrijkste conclusies was dat er werk aan de winkel was om te komen tot wat KNVB en COVS zouden willen bereiken met de arbitrage. Maar ook was er de conclusie dat dit niet van vandaag op morgen bereikt zou kunnen worden.

En dan is de conclusie van Bernhard terecht dat we twee jaar verder zijn en er m.b.t. zijn getrokken conclusie niet heel veel gedaan is. Maar nogmaals, dit is slechts een deel van de conclusies en op andere gebieden is en wordt juist heel veel gedaan. Mee eens, het had verder kunnen (en misschien wel moeten) zijn maar het is belangrijk om te realiseren dat de KNVB soms met handen en voeten gebonden is.

Gebonden aan regels binnen de KNVB, de wetgeving en ook aan afspraken met de COVS.

Een argument dat scheidsrechters (en rapporteurs, begeleiders, coaches en andere officials) een hogere onkostenvergoeding zouden moeten krijgen, is misschien wel een argument dat door de KNVB en COVS ondersteund wordt. Hoewel het, zeker in deze tijd, veel gevoeliger zal liggen bij de partijen die het uiteindelijk moeten gaan betalen: de voetbalverenigingen. Maar de belangrijkste reden is dat er na lang onderhandelen tussen KNVB en de Belastingdienst afspraken gemaakt zijn. Zonder hier dieper op in te gaan, is wel bekend dat als de KNVB zou besluiten zich niet langer aan de gemaakte afspraken te houden, dat dan de Belastingdienst een deel van de huidige vergoedingen niet langer binnen de huidige geldende vrijwilligersvergoedingen vindt vallen en het dus als inkomen gezien gaat worden, waar weer belasting over betaald moet gaan worden. Waardoor iedereen er dus op achteruit zal gaan.

In het Convenant tussen de KNVB en COVS zijn afspraken vastgelegd over transparantie en hoe om te gaan met promotie en degradatie. De resultaten van de werkgroep leggen voor een deel ook een bommetje onder dit Convenant. Het zal anders vormgegeven moeten worden. En dat is niet van vandaag op morgen geregeld.

Ik ben het met Bernhard niet eens dat er niets gedaan is. Er is juist heel veel gedaan. Er is een duidelijke keuze gemaakt waar de rapporteurs ingezet worden en op welke wijze. Dat lijkt niet schokkend maar is wel heel ingrijpend. En noodzakelijk omdat er onvoldoende rapporteurs zijn.

Een scheidsrechter in de lagere groepen kan nu kiezen op welke wijze hij door het seizoen heen wilt komen: met rapportage, met begeleiding, of niet. En ook direct is duidelijk wat de gevolgen en consequenties zijn.

Er zijn pilots waarbij de dezelfde groep scheidsrechters door dezelfde groep rapporteurs wordt beoordeeld. Dat lijkt eenvoudig maar is een immense klus omdat de beschikbaarheid van de rapporteurs en scheidsrechters niet altijd samen valt. En je wilt niet dat aan het eind van het seizoen een belangrijk deel van de rapporten de prullenbak in kan omdat niet elke rapporteur bij elke scheidsrechter uit die groep geweest is.

Maar waar echt heel veel gedaan is, hoort onder het kopje “De scheidsrechter is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten”. De KNVB zorgt voor de mogelijkheden. De scheidsrechter kiest. Bijvoorbeeld of je rapportage wilt of niet, of je begeleiding wilt of niet. Maar ook de thema-avonden zijn niet langer verplicht. En er zijn meer keuzes.

Wat ook mede het gevolg van de uitkomsten van de werkgroep is, is dat de inhoud van de thema-avonden en de inhoud van de te volgen cursussen een metamorfose ondergaan hebben. Was het in het verleden éénrichtingsverkeer, dan is het nu zeker niet meer.

Je wordt als cursist heel actief meegenomen en er zijn ook andere activiteiten, zoals bekijken en bespreken van wedstrijden met collega’s of het begeleiden van minder ervaren scheidsrechters. Je investeert in je eigen ontwikkeling. Tijdens de SO I, II en III en de verschillende talententrajecten wordt ook steeds meer eigen inbreng van deelnemers verwacht. Zoals bijv. het maken van een reflectie van je eigen wedstrijd.

Zo zie je ook in de lagere groepen pilots waarbij scheidsrechters en deelnemers aan een wedstrijd hun ervaringen na de wedstrijd in de voetbal APP kunnen aangeven.

Een ander gevolg van de uitkomsten van de werkgroep is dat begeleiders een grotere rol gaan spelen dan in het verleden. Niet alleen groter maar ook  op een geheel andere wijze. “Ik vind” is een uitspraak die een begeleider nieuwe stijl niet meer zal gebruiken. Meer in de vorm van “Ik zie dit. Ik zie deze gevolgen. Herken je dat ook? Hoe komt dat? Had je dit kunnen voorkomen? Zou je het een volgende keer anders kunnen doen?

En de begeleiders worden ook begeleid, verder ontwikkeld en kunnen dit ook doen terwijl ze nog een actieve carrière hebben. Bovendien stopt de begeleiding bij bijv. cursussen, niet na een wedstrijd maar gaat het over een langere periode van meerdere wedstrijden.

Eén van de uitkomsten was ook dat er meer gerichte aanstellingen zouden moeten komen, waarbij dus ook factoren als beschikbaarheid, ambassadeur en motivatie meegenomen worden. Ook hierop wordt geanticipeerd door de na-aanstellingen meer individueel aan te passen. Merk je daar niets van? Dat komt omdat je op het juiste niveau actief bent! Overwaardering van de eigen kwaliteiten is veel scheidsrechters niet vreemd.

Samengevat mijn reactie op het artikel van Bernhard: door de focus op slechts één onderdeel van de uitkomsten lijkt het resultaat veel minder succesvol dan wanneer je naar het hele pakket kijkt. Dan ben ik van mening dat er mega grote stappen gemaakt zijn en dat we op de goede weg zijn.

Jos Angevaare

Doelgroepen: