Redactie

Samenstelling Redactie “de Scheidsrechter”

Redactieraad:

Ron de Bruin (portefeuillehouder Bestuur COVS redactie@covs.nl

 

Regiocorrespondenten:

Noord:        Vacature

Oost:          Vacature

West 1:       Vacature

West 2:       Vacature 

Zuid 1:        Jan Stuut regiozuid1@covs.nl

Zuid 2:        Bernard Schenk regiozuid2@covs.nl

 

 

 

 

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Blad De Scheidsrechter

Archief

Hieronder vind je het digitale archief van ‘de Scheidsrechter”. Alle papieren uitgaven zijn gescand en doorzoekbaar, maar de pagina’s met alleen reclame hebben we niet altijd gescand. Het zoeken kan je doen door het bestand te openen (kan even wat tijd kosten – sommige bestanden zijn vrij groot) en dan via de zoekmodule van je PDF-programma een stukje tekst te typen, bijvoorbeeld op naam van jouw vereniging. Het programma selecteert dan alle teksten die voldoen aan jouw opdracht in dat document. Veel leesplezier.

Veilig trainen bij de COVS, zo kan het!

Corona houdt ons al lange tijd thuis en zelfs buiten trainen mag niet. Dat laatste berust vooral op een misverstand. Dat mag namelijk wel degelijk met maximaal twee personen. Daarnaast mogen meerdere groepjes van twee tegelijk trainen, mits ze anderhalve meter afstand kunnen houden. In Deventer heeft de groep gewoon door kunnen trainen met veertien personen per training en dat drie tot vier keer per week. Hoe ze dat doen lees je hieronder. Allereerst bespreken we even een aantal onderwerpen.

Kritisch Bekeken - Rapportage blijft heikel punt

Ruim twee jaar geleden mocht ik deel uitmaken van de klankbordgroep in Zeist. Daarin zaten een aantal scheidsrechters, rapporteurs en enkele verantwoordelijke personen van de KNVB.  Verschillende districten in het land waren zodoende vertegenwoordigd. Na een viertal sessies was het wel duidelijk, dat het huidige rapportagesysteem grondig op de schop moest en dat daar op korte termijn aan gewerkt zou worden.

Pagina's