Redactie

Samenstelling Redactie “de Scheidsrechter”

Redactieraad:

Ron de Bruin (portefeuillehouder Bestuur COVS redactie@covs.nl

 

Regiocorrespondenten:

Noord:        Vacature

Oost:          Vacature

West 1:       Vacature

West 2:       Vacature 

Zuid 1:        Jan Stuut regiozuid1@covs.nl

Zuid 2:        Bernard Schenk regiozuid2@covs.nl

 

 

 

 

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Regiogrenzen Roermond en De Mijnstreek

Als gevolg van de opheffing van COVS Sittard-Geleen e.o. hadden de voetbalverenigingen en scheidsrechters uit het werkgebied van deze vereniging sinds midden 2019 geen COVS-groep meer waarop zij konden terugvallen voor zaken aangaande de voetbalarbitrage. Op 10 februari 2020 is er overleg geweest tussen het bestuur van de COVS Nederland en de COVS-groepen Roermond en De Mijnstreek-Heerlen.

Pagina's