Redactie

Samenstelling Redactie “de Scheidsrechter”

Redactieraad:

Ron de Bruin (portefeuillehouder Bestuur COVS redactie@covs.nl

 

Regiocorrespondenten:

Noord:        Vacature

Oost:          Vacature

West 1:       Vacature

West 2:       Vacature 

Zuid 1:        Jan Stuut regiozuid1@covs.nl

Zuid 2:        Bernard Schenk regiozuid2@covs.nl

 

 

 

 

Groepszichtbaarheid: 

Openbaar

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Duidelijkheid over promotie / degradatie SR & ASR op 1 mei 2020

Afgelopen donderdag 2 april j.l.  heeft er een overleg plaatsgevonden tussen het dagelijks bestuur van de COVS en de KNVB omtrent de promotie-/degradatieregeling voor scheidsrechters en haar assistenten. In dit overleg is afgesproken dat op 1 mei 2020 duidelijkheid komt omtrent deze regeling.

Onze insteek tijdens het overleg was dat degradatie uitgesloten is.

Mochten wij eerder uitsluitsel ontvangen dan zullen wij u daarvan direct melding doen.

Namens Bestuur COVS Nederland,

Ron Sotthewes

Corona - update maatregelen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

Een trainer die te ver gaat

Hoever mag je als trainer gaan op het moment dat je het niet eens bent met een beslissing van de scheidsrechter? Dat zal een vraag zijn die John van den Brom zich niet zal hebben gesteld tegen het einde van de wedstrijd Willem II - FC Utrecht van zondag 16 februari 2020. Heel voetbalminnend Nederland heeft gezien hoe hij zijn woede op de arbitrage richtte tijdens en na de wedstrijd nadat Willem II de 1-1 scoorde.

Bericht van de voorzitter

Sinds mijn benoeming als voorzitter COVS Nederland is er te weinig gecommuniceerd over het wel en wee van COVS Nederland en heb ik mij onvoldoende gerealiseerd dat de leden van de COVS recht hebben om te weten wat wij uitvoeren. Daar zijn wij namelijk voor gekozen door de leden. Mijn oprechte excuses hiervoor!

Pagina's