Klankbordgroep en KNVB spreken verder over rapportage en begeleiding

Net als na de eerste twee bijeenkomsten, heeft klankbordgroeplid Jos Angevaare een verslag gemaakt over de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep rapportage. Hieronder lees je zijn bevindingen en daarmee kun je al een aardg beeld krijgen over de richtingen waarover gedacht wordt met betrekking tot de rapportage en begeleiding in de toekomst. 

 

Verslag overleg klankbordgroep rapportage en KNVB door Jos Angevaare

Woensdagavond 28 september was het al weer de derde keer dat de Klankbordgroep van de COVS bij de KNVB aan tafel zat om te sparren over de ontwikkelingen voor een nieuw rapportage- en opleidingssysteem voor scheidsrechters. Op drie collega’s na, was de hele groep compleet.

Projectleider Sean Mallon (NOC-NSF) en verantwoordelijke voor scheidsrechterszaken Sebastiaan Kleijburg (KNVB) ontvingen ons vol trots in het mede door de FIFA betaalde nieuwe trainingscentrum van de KNVB. Na een prima verzorgde warme maaltijd zochten we boven onze bespreekruimte op.

Het eerste uur is gesproken en gediscussieerd over de huidige situatie en dan vooral over de tekortkomingen in of aan het systeem. We richten ons op de inrichting van de nieuwe situatie: we maken gebruik van en behouden de sterke punten van het huidige systeem en we nemen afscheid van al het andere. De focus ligt niet langer op het negatieve maar op alle sterke zaken die er zeker zijn.

Er zijn er nog maar heel weinig en er is een enorm tekort maar in heel veel gevallen is de kwaliteit enorm hoog en van onschatbare waarde in het huidige systeem maar zeker ook in de toekomst. Onze rapporteurs. Wat niet wil zeggen dat we in de toekomst, misschien op een andere manier van hun kennis gebruik willen blijven maken. Deze kennis en ervaring moet niet verloren gaan.

Één van onze grootste uitdagingen is het informeren en iedereen meekrijgen in alle ontwikkelingen naar de nieuwe situatie toe. Dit is een gigantische klus en uitdaging om onze achterban en alle niet bij de COVS aangesloten scheidsrechters te informeren en mee te krijgen.

Wij, de KNVB en de klankbordgroep, doen dat op verschillende manieren:

  • Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en op de website en de Facebook pagina geplaatst.
  • De leden van de klankbordgroep spreken er met hun achterban over en verspreiden het woord.
  • Sean trekt het land in, spreekt met scheidsrechters en bezoekt ook scheidsrechtersverenigingen.
  • Daarnaast komt er een enquête voor alle 5500 KNVB scheidsrechters. In eerste instantie over de ervaringen van de huidige situatie en wensen voor de toekomst. Later misschien nog wel een tweede enquête die meer toekomstgericht is.

Want wat we willen, is een systeem dat door (bijna) iedereen gedragen wordt. Het gaat om de juiste scheidsrechter bij de juiste wedstrijd. Het gaat om de spelvreugde voor scheidsrechter, spelers en toeschouwers. Het gaat om de continue ontwikkeling van de scheidsrechter. Het gaat om het zelf beter willen worden. Elke wedstrijd weer. Ieder op zijn of haar eigen manier en tempo.

Daarom worden rapportage en opleiden twee aparte speerpunten met een verschillende focus. Rapportage is zeer waardevol en draagt bij aan het beter willen worden. Maar daarvoor is het noodzakelijk dat er geen directe relatie meer is met een ranglijst.

Een ranglijst? Wij zijn het enige land en binnen Nederland zelfs de enige bond waar scheidsrechters in een vorm van competitie, in een vorm van een ranglijst, gerangschikt worden.  En dat het dan ook niet anders gaat dan via een jury-sport oplossing, aangevuld met een niet werkende “De Hond” oplossing, maakt het niet eenvoudiger. Wat niets kwaad zegt, over alle inspanningen van professionals en vrijwilligers om wekelijks alle wedstrijden bezet en indien mogelijk begeleid of gerapporteerd te krijgen.

In Engeland ontvangt een scheidsrechter van een rapporteur een lijstje met aandachtspunten. In het hockey en andere sporten is het gebruikelijk dat je als onderdeel van je beter willen worden, bij collega’s die wedstrijden op een ander niveau leiden, gaat kijken en naderhand samen met de scheidsrechter door de aandachtspunten heen gaat. Niet om te veroordelen maar om te leren, om te coachen.

Het aanstellen van wedstrijden is een taak van de organisatie. Op basis van alle mogelijk beschikbare informatie wordt dit doorgevoerd. Je kunt hierbij denken aan opleiding, kennis en ervaring maar ook aan rapportage, (eigen) zelfreflectie, waarnemingen uit het veld (verenigingen, collega-scheidsrechters, toeschouwers, assistenten), gevolgde cursussen, overige activiteiten.

Wat voor ons revolutionair is, is voor de hele wereld om ons heen normaal. Dat vergt wel een open mind, de wil om te veranderen en de wil om beter te worden. Het scheidsrechter zijn, is meer dan alleen in het weekeinde je tas pakken en je wedstrijd fluiten. Elke nieuwe scheidsrechter krijgt dat nu met de paplepel ingegoten. In het onderwijs gaat dat zo. In het arbeidsproces zoekt men steeds meer deze richting. Dus ook wij, oude ervaren rotten, omarmen dit proces alsof het altijd zo geweest is. In ieder geval als je beter wilt worden en uiteindelijk ook als je wedstrijden op een ander niveau zou willen gaan fluiten.

Mocht je het nog  niet doen, evalueer je wedstrijd, benoem één of twee verbeterpunten en gebruik die de wedstrijd er na weer. Vul ook de enquête in, die tegen het einde van het jaar in je digitale brievenbus valt.

Voorgaande enquêtes leverden al een verrassend hoge response van ruim 80% op. Laten we iedereen verrassen met een 100% score! Het gaat om jouw hobby en over jouw inbreng, ervaring en wensen.

Wederom is een stap in de goede richting gezet. Nu is jouw beurt. Voor je zelf, voor je collega’s. Overleg met elkaar en nodig Sean uit. Ook jouw mening telt!

Doelgroepen: 

- Besloten groep -