Mededelingen VCN - September 2017.

Brief aan KNVB over FIFA-conditietest eis voor SO II.

Het VCN heeft kennisgenomen van het besluit van de KNVB om de FIFA-conditietest voor scheidsrechters als voorwaarde voor deelname aan de SO II cursus te stellen. De COVS is vooraf niet gekend in dit besluit. Omdat de COVS van mening is dat juist nu het overleg over verschillende zaken aangaande scheidsrechters amateurvoetbal met de KNVB sterk is verbeterd, is besloten om ons ongenoegen over dit besluit per brief aan de KNVB kenbaar te maken (verzonden op za. 23 sept. jl.).

 

Concept Notulen JAV van 23 maart jl.

In haar laatste vergadering heeft het VCN de concept notulen van de JAV 2017 “goedgekeurd”. Daarom publiceren wij deze notulen hierbij. “Goedgekeurd” tussen aanhalingstekens omdat, uiteraard, uitsluitend de volgende JAV deze notulen kan vaststellen. Als u eventuele opmerkingen over de notulen naar secretaris@covs.nl wil sturen, dan wordt dat op prijs gesteld.

 

COVS Jaarkalender 2018.

Het VCN heeft ook de COVS-jaarkalender 2018 vastgesteld, zie bijlage.

Opvallend hierin is dat wij twee grote activiteiten organiseren op 20 januari 2018, namelijk het NK Zaalvoetbal en het scheidsrechterscongres Noord. Dit is uiteraard, met name, voor de noordelijke groepen lastig en dat is door de organisatie van het congres met de betreffende groepen besproken.

 

 

Vacatures COVS Nederland.

Noord.

Vlag na de vorige JAV heeft onze vertegenwoordiger van het district Noord te kennen gegeven om met onmiddellijke ingang te stoppen met het VCN-lidmaatschap. Wij hebben ideeën over de invulling van deze vacature, maar dat is nu nog onvoldoende concreet, wij komen daar bij u op terug. Uiteraard is het vrij aan kandidaten voor het lidmaatschap namens district Noord om zich te melden (voorzitter@covs.nl of secretaris@covs.nl ). Wij adviseren de groepen in Noord om dit in hun overleg ook op te nemen.

 

West 1.

De vertegenwoordiger van West 1, Piet Tiggelaar, stelt zich tijdens de komende JAV niet her-verkiesbaar. Piet is in contact met de groepen uit West 1 om naar een passende oplossing te zoeken.

 

Penningmeester.

De penningmeester, Thon Harte, heeft voor de JAV van maart 2017 aangegeven terug te treden. Omdat op dat moment geen vervanger voor handen was, heeft Thon aangeboden het kalenderjaar 2017 af te maken. Voorzitter, Pol Hinke, is in gesprek met een mogelijke kandidaat. Het is nu nog niet opportuun om daarover te berichten. Wij informeren u als er meer duidelijk is. Uiteraard is het vrij aan kandidaten voor het penningmeesterschap om zich te melden (voorzitter@covs.nl of secretaris@covs.nl ), ook ideeën over de invulling hiervan zijn welkom.

 

Secretaris.

De secretaris, Hugo Jaspers, heeft, i.v.m. drukke werkzaamheden, te kennen gegeven uiterlijk juni 2018 te stoppen met het secretariaat. Dit nieuws is vrij vers. Het VCN zal een nieuwe zoektocht naar een geschikte secretaris starten. Uiteraard is het vrij aan kandidaten voor het secretariaat om zich te melden (voorzitter@covs.nl of secretaris@covs.nl ), ook ideeën over de invulling hiervan zijn welkom.

 

Beheerder webshop.

De beheerder van de webshop artikelen, René Burger, heeft aangekondigd het beheer van de webshop artikelen niet langer te kunnen doen. Door een plotselinge achteruitgang van zijn gezondheid heeft hij dat onmiddellijk moeten stoppen.

De portefeuillehouder, Frank Sanders, is bezig met een geschikte invulling hiervan.

Omdat de artikelen en de verzending van bestellingen tijdelijk door iemand anders worden gedaan, kan verzending wat later plaats vinden dan u van ons gewend bent. Met excuses daarvoor.

 

Ledenadministrateur.

De penningmeester, Thon Harte, is ook de ledenadministrateur. Ook deze positie is door zijn vertrek vacant. Wij hebben ideeën over de invulling, maar deze zijn ook nog onvoldoende concreet. Uiteraard is het vrij aan kandidaten voor de ledenadministratie om zich te melden (voorzitter@covs.nl of secretaris@covs.nl ), ook ideeën over de invulling hiervan zijn welkom.

 

 

 

Samenstelling VCN.

In onderstaand schema staan de actuele leden van het VCN, hun functie in het VCN en welke portefeuille deze beheerd (als eerste en als tweede portefeuillehouder).

 

Samenstelling VCN per 9 april 2017.

 

Naam

 

Functie

 

Jaar

Portefeuillehouder

 

Eerste

Tweede

Pol Hinke

Voorzitter

2020

Redactie

-

../../../COVS%20Nederland/Foto's/20160606%20VCN/IMG_2406%20(1).jpg

Hugo Jaspers

(vacature per 30-6-2018).

Secretaris

2018

-

-

../../../COVS%20Nederland/Foto's/20160606%20VCN/IMG_2406%20(1).jpg

Thon Harte

(vacature per 31-12-2017).

Penning-meester

2019

-

-

../../../COVS%20Nederland/Foto's/20160606%20VCN/IMG_2406%20(1).jpg

Vacature

Noord

2019

 

Sponsoring en webshop

Werving en behoud

 

Frank Sanders

Oost

2020

Juridische zaken

Sponsoring en webshop

 

../../../COVS%20Nederland/Foto's/20160606%20VCN/IMG_2406%20(1).jpg

Piet Tiggelaar

(vacature per 8-9-2018).

West 1

2018

Spelregels

Media

../../../COVS%20Nederland/Foto's/20160606%20VCN/IMG_2406%20(1).jpg

René Kiebert

West 2

2018

Werving en behoud

Juridische zaken

../../../COVS%20Nederland/Foto's/20160606%20VCN/IMG_2406%20(1).jpg

Johan Suurd

Zuid 1

2019

Technische zaken en toernooien

Spelregels

Pieter-Jan Janssen

Zuid 2

2020

Media

Technische zaken en toernooien

 

Onder functie staat de functie in het VCN, resp. het dat district wordt vertegenwoordigd.

Onder jaar staat het jaar van regulier aftreden van het VCN-lid.

 

Zoals de laatste tijd te doen gebruikelijk zijn deze mededelinge hier ook opgenomen in zowel MSWord als PDF formaat.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

X
Secure Login

This login is SSL protected