Week van de scheidsrechter

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER, 7 T/M 14 OKTOBER

NIEUW COVS INITIATIEF SLAAT AAN!

VÉÉL CLINICS MET BVO-SCHEIDSRECHTERS…….

Dit jaar wordt er voor het eerst door de COVS met de KNVB samengewerkt in het kader van de Week van de Scheidsrechter. Dit jaar heeft de COVS en dan met name de commissie Werving & Behoud het initiatief genomen om juist in de Week van de Scheidsrechter het scheidsrechtersvak te promoten.

De KNVB is gevraagd om betaald-voetbal scheidsrechters te leveren, die clinics verzorgen bij de diverse scheidsrechtersverenigingen. Daarnaast wordt een COVS-scoreboekje gepresenteerd, een handig “hebbedingetje” voor alle (beginnende) scheidsrechters.

Het initiatief van de COVS wordt enorm gewaardeerd, gezien het zéér grote aantal aanvragen voor een te organiseren clinic. Bijna de helft van alle scheidsrechtersverenigingen in Nederland wilden wel een clinic; niet alleen voor de eigen leden maar juist ook voor verenigingsscheidsrechters als potentiële nieuwe leden………. De KNVB ondersteunt het initiatief van de COVS van harte!

Maar het grote aantal aanvragen (ca. 30) was niet te behappen door de KNVB. Met moeite zijn immers toparbiters (met soms internationale verplichtingen) vrij te maken voor een clinic. Uiteindelijk gaan maar liefst 8 scheidsrechters uit het betaald voetbal één of meerdere clinics verzorgen. Ed Janssen gaat maar liefst 7 clinics verzorgen!

Ed Janssen heeft ook zíjn collega’s benaderd en gezorgd voor enige spreiding over het land. Twee scheidsrechtersverenigingen hebben echt werk gemaakt van de promotieavond: in Tilburg is het de slotavond van “Positief Voetbal Klimaat Tilburg” en in Noord- en Zuid Beveland wordt tijdens de clinic op maandag 16 oktober de Ko de Winter Fair Play bokaal uitgereikt.

Gezien het grote aantal aanvragen voor een clinic en de toch beperkte financiële armslag van de COVS moesten helaas (arbitraire) keuzes gemaakt worden. En zoals gewoonlijk zijn er dan teleurgestelde scheidsrechtersverenigingen…….  Daarbij is overwogen dat regionale samenwerking soms goed mogelijk is bij verenigingen die vlak bij elkaar opereren; bv Waterland en Alkmaar, Doetinchem en Winterswijk, Walcheren en Noord-Zuid Beveland, enz. enz. Daarnaast is de overweging gemaakt dat het vooral ook een promotie-activiteit moet zijn! Het programmabudget voor W&B van de COVS gaat dit jaar voor een groot deel op aan de ondersteuning van 17 clinics. Voor 2018 zal er echter, gezien de overweldigende belangstelling, zeker een nieuwe opzet komen waarbij andere verenigingen een clinic krijgen toegewezen.

Zie in onderstaand schema de “gelukkigen” voor 2017 met de actieve betaald-voetbal scheidsrechter:

SCHEIDSR. VERENIGING

CONTACTPERSOON

DATUM

clinic

BVO-scheidsrechter

Oplage COVS-scoreboekje

1 Venlo

Twan Keijsers

secretaris@svovenlo.nl

Ma 9/10

Ed Janssen

250

 

 

 

 

 

2 Gouda eo

Willy Klomp

secretaris@covsgouda.nl

Di 10/.10

Edwin v/d Graaff

100

3 SZO Zutphen

Gertie Brouwer g.brouwer@upcmail.nl

Di 10/10

Jochem Kamphuis

 

100

4 SAO-Almelo **

secretaris@SAO-Almelo.nl

Di 10/10

Ed Janssen

50

5 DSVO-Deventer

secretaris@dsveno.nl

Martijn de Leest

Di 10/10

Martin van de Kerkhof

 

80

6 COVS-Breda

Piet Janssen

pfnjanssen@casema.nl

Di 10/10

Christiaan Bax

 

250

 

 

 

 

 

7 Bergen op Zoom

Jaap Zuideweg

zuideweg@zeelandnet.nl

Wo 11/10

Allard Lindhout

 

75 locatie kantine Lepelstraatse Boys

8 RSV-Rotterdam

Ed van Leeuwen

Secretaris@rsvnet.nl

Wo 11/10

Christiaan Bax

 

100

9 Noord en West Friesland

Harm-veenstra@hetnet.nl

secretaris@covsnwf.nl

Wo 11/10

 

Dennis Higler

 

150

 

 

 

 

 

10 Alkmaar

André Liefaard

Arcadialaan39@hetnet.nl

Do 12/10

Allard Lindhout

 

100

11 Amsterdam

Ton Wassenberg

12/10

Dennis Higler

 

100

12 Sv Groningen

Marcel Bellinga

covsgroningen@gmail.com

Do 12/10

Siemen Mulder

 

200

13 HSV DEN HAAG

Peter den Breejen

secretaris@hsv-den haag.com

Do 12/10

Edwin v/d Graaff

 

100

 

 

 

 

 

14 Amsterdam

Ton Wassenberg

12/10

Dennis Higler

 

100

 

 

 

 

 

15 Tilburg

Marijn Pijnenburg

covstilburg@live.nl

locatie: Sarto Tilburg

Vr 13/10

Ed Janssen

 

500

Positief Voetbal Klimaat Tilburg

16 Den Bosch *

Raymond Verhoeven

??

Ed Janssen

 

60

 

 

 

 

 

17 Sv Noord- en zuid beveland

Rob vermaas

secretaris@svnzb.nl

Ma 16/10

Ed janssen

 

150

Bijzonderheid: de uitreiking van de Ko de Winter Fair Play bokaal

Voor Den Bosch en Almelo/Hengelo geldt dat nog naar een alternatieve datum voor een clinic wordt gezocht. Opzet is om van de clinic een enthousiaste promotieavond te maken en ook “zieltjes” te gaan winnen voor de organiserende scheidsrechtersvereniging. Het promo-filmpje van de COVS kan daarbij ondersteunen. Een proeftraining kan worden aangeboden en de score-boekjes van de COVS kunnen worden uitgereikt aan alle deelnemers. PR voor je vereniging derhalve!

 

René Kiebert,

portefeuillehouder Werving & Behoud,

lid van het VCN namens West 2.

 

 

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: