KNVB zoekt nieuwe docenten

De KNVB wil nieuwe arbitragedocenten opleiden. Daar is dringend behoefte aan, omdat er veel opleidingen voor scheidsrechters worden aangeboden (verenigingsscheidsrechter, SO I, SOII, SOIII, themabijeenkomsten) en het nu soms veel moeite kost om voor elke opleiding een docent te krijgen. Het komende seizoen heeft de KNVB weer 12 opleidingsplekken om te voorzien in de dringende behoefte aan docenten, met name in de districten West 1, Noord, Oost en Zuid 1.

De COVS vindt het ook belangrijk dat er voldoende opleidingen voor scheidsrechters zijn, zodat scheidsrechters die zich willen blijven ontwikkelen ook die kans kunnen krijgen. Het is daarbij van belang dat deze opleidingen verzorgd worden door mensen die daar goed voor gekwalificeerd zijn. De COVS voldoet dan ook graag aan het verzoek om de opleidingen tot docent onder de aandacht te brengen van onze leden. 

Wil je hier meer informatie over hebben of ben je geinteresseerd om een docentopleiding te gaan volgen, klik dan op deze link:

 

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar