De scheidsrechter als ambassadeur

Afgelopen week vond op het steunpunt van de KNVB in Zwolle het eerste gesprek plaats over het onderwerp 'de scheidsrechter als ambassadeur'. Verschillende COVS-leden uit de districten Noord en Oost wisselden samen met Marco Groen (projectleider KNVB) en Pol Hinke (voorzitter COVS) van gedachten over verschillende stellingen/uitgangspunten rondom het thema 'ambassadeurschap'.

Ook werd de scheidsrechters gevraagd om na te denken over het beeld dat KNVB-medewerkers van scheidsrechters hebben en over het beeld dat de scheidsrechters hebben van de KNVB-medewerkers. Dezelfde vragen zijn eerder ook aan medewerkers arbitrage van de KNVB voorgelegd.

De bijeenkomst werd door de deelnemers als zeer postief ervaren. Dit soort gesprekken, in de toekomst wellicht ook met bestuurders/spelers/trainers, zorgen voor meer onderling begrip en daarmee ook voor meer waardering. 

De opkomst viel door enkele afmeldingen wel wat tegen. Ook in de andere districten bleef het aantal aanmeldingen achter bij de verwachtingen, waardoor er in die districten voor gekozen is de gesprekken (nog) niet door te laten gaan. 

Aanmelden voor (vervolg)gesprekken kan daarom nog steeds. Alsnog interesse, meld je aan bij het bestuur van je eigen COVS-vereniging!

 

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: