Besluitvorming over voordracht voorzitterschap COVS Nederland

Zoals jullie weten zal Pol Hinke bij de komende jaarvergadering afscheid nemen van zijn functie als voorzitter. Begin dit jaar is er daarom vanuit het landelijk bestuur van de COVS een vertrouwenscommissie opgericht met als doel op zoek te gaan naar een geschikte opvolger.

Frank Sanders (landelijk bestuurslid en vertegenwoordiger district Oost) stelde zich persoonlijk beschikbaar voor deze functie. Daarnaast heeft de vertrouwenscommissie een inventarisatie gemaakt van nog enkele potentieel geschikte mensen en zijn deze benaderd zodat er ook echt sprake kon zijn van een selectieprocedure. De commissie is hier de afgelopen weken druk mee bezig geweest en was unaniem in haar voorkeur voor een van de kandidaten.

Aan het begin van deze week is er dan ook contact geweest met de voorkeurskandidaat, om te bevestigen dat de vertrouwenscommissie hem tijdens de bestuursvergadering zou voorstellen als beste kandidaat. Er is ook contact geweest met Franks Sanders, om hem te informeren dat de keuze niet op hem was gevallen. Frank heeft hierop helaas besloten per direct zijn bestuursfunctie neer te leggen. (Frank Sanders blijft overigens wel actief in zijn functie als voorzitter van de scheidsrechtersvereniging Doetinchem.)

Tijdens de bestuursvergadering van afgelopen woensdag, heeft de vertrouwenscommissie Ron Sotthewes naar voren geschoven en het volledige bestuur staat unaniem achter deze keuze. Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering zal het landelijk bestuur dan ook Ron Sotthewes voordragen als nieuwe voorzitter van COVS Nederland.

Doelgroepen: 

- Besloten groep -

Bestand: