Ron Sotthewes benoemd tot nieuwe voorzitter

De 58 jaar geleden in Deventer geboren Ron Sotthewes is op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland van 18 mei 2019 gekozen als opvolger van Pol Hinke als landelijk voorzitter. Voor deze verkiezing was voor het eerst in de historie van de COVS een schriftelijke stemming nodig.

Hierbij kreeg Ron Sotthewes 28 stemmen en zijn tegenkandidaat Frank Sanders 11 stemmen. Er waren 2 verenigingen die blanco stemden. Door het tussentijdse aftreden van Pol Hinke is deze benoemening voor 1 jaar in plaats van de reguliere periode van 3 jaar.

Hoewel Ron Sotthewes minder ervaring heeft als scheidsrechter, hij heeft zelf maar een wedstrijd gefloten, heeft hij wel ruime bestuurlijke ervaring en een groot netwerk. Speerpunten voor zijn komende periode als voorzitter van COVS Nederland zijn de verdergaande samenwerking tussen de COVS-groepen en het verjongen van het ledenbestand door aanwas van nieuwe jonge scheidsrechters.

Van 2015 tot begin dit jaar was Ron Sotthewes voorzitter van de Deventer Scheidsrechtersvereniging, een van de grotere verenigingen binnen de COVS. Daarvoor was hij onder andere bestuurslid en voorzitter van voetbalvereniging SV Schalkhaar, tennisclub Park Braband en de Deventer Sportraad.

Doelgroepen: 

- Besloten groep -