Zilveren Scheidsrechter voor aftredend voorzitter Pol Hinke

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland van 18 mei 2019 is Pol Hinke zoals eerder al aangegeven na 4,5 jaar teruggetreden als voorzitter van COVS Nederland. In deze functie was het dan ook zijn laatste vergadering die hij voor zat.

De lange vergadering, waarin ook de verkiezing van zijn opvolger aan de orde kwam, leidde hij wederom bekwaam. Op het einde van de vergadering werd er onder luid applaus afscheid van hem genomen. Vanuit het landelijk bestuur sprak secretaris Pieter-Jan Janssen zijn waardering uit voor de verdiensten van Pol Hinke, waarbij vooral zijn inzet als belangenbehartiger voor de scheidsrechters werd genoemd.

Pol Hinke was een bruggenbouwer tussen de COVS en de KNVB. Door zijn inbreng is er een goed overleg tot stand gekomen en wordt er nu samen gesproken over zaken als onder andere opleiding en rapportage. Voordat hij voorzitter werd van COVS Nederland was hij van 2006 tot en met 2009 voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Waterland en van 8 oktober 2012 tot en met 6 december 2014 voorzitter van het districtsbestuur COVS West 1. Vanaf 6 december 2014 was hij onze landelijke voorzitter.

Voor zijn verdiensten voor de COVS werd Pol Hinke onderscheiden met de Zilveren Scheidsrechter, welke werd opgespeld door landelijk secretaris Pieter-Jan Janssen. 

Doelgroepen: 

- Besloten groep -

Bestand: