Jaarlijkse Algemene Vergadering COVS Nederland 2020

Vanwege het Coronavirus heeft het bestuur besloten om de Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland uit te stellen. Deze vergadering zal daarom niet op 16 mei 2020, maar op zaterdag 3 oktober 2020 gehouden worden in het paviljoen van de SVDU te Utrecht. De uitnodiging en vergaderstukken worden te zijner tijd verstuurd. 

Daarnaast heeft het bestuur ook besloten om de landelijke jeugdspelregelwedstrijd en de landelijke spelregelfinale voor COVS-teams te annuleren. Natuurlijk juichen wij het wel toe als scheidsrechtersverenigingen intern of onderling wel goede spelregeltrainningen/wedstrijden organiseren. Voor ondersteuning met Socrative kan contact opgenomen worden met de Landelijke Commissie Spelregelwedstrijden.

In overleg met de SVA Amsterdam is tevens besloten dat het NK veldvoetbal voor COVS-teams dit jaar ook niet gehouden zal worden. Als de omstandigheden het op 20 juni wel toelaten, wordt er door de SVA wellicht wel een 7 tegen 7 voetbaltoernooi gehouden, maar dit zal dan niet onder de vlag van het NK veldvoetbal van de COVS zijn. Meer infomatie hierover is te verkrijgen bij de groep Amsterdam.

Doelgroepen: 

- Besloten groep -