Themadag en webinar voor trainers van COVS verenigingen

Wij COVS Nederland vinden het belangrijk dat de trainers op de hoogte blijven van de ontwikkeling van trainingsmethodes, inspanning en periodisering enz.. Daarom willen wij ook dit jaar weer een themadag invullen met alle trainers van de COVS.

Wat willen wij dit jaar 2020 gaan doen!

Webinar opzetten voor COVS-trainers

Wij willen iets van jullie vragen. Wat vragen wij? We vragen het e-mailadres van jullie trainers mogen hebben/krijgen om samen met KNVB een webinar op te starten voor de trainers van de COVS. Uiteraard moeten de trainers hier zelf akkoord mee gaan dat we deze mail mogen gebruiken. Dus je zult persoonlijk dit moeten vragen.

Wat voor gedachten liggen hier achter? Dat de trainers op momenten dat ze vragen hebben over videofilmpjes of schema’s (die in het webseminar staan) daar vragen over kunnen stellen.
Maar daar hebben we het persoonlijk e-mailadres van je trainer voor nodig. Ook bij mutaties hopen wij dat je dit aan je nieuwe trainer vraagt en dat we die dan ook krijgen.

Hiermee hopen we ook dat we online de ontwikkeling van de trainers bij kunnen scholen. En hiermee kunnen ze ook gezamenlijk sparren over allerlei zaken.

Themadag 2020

Vorig jaar hebben wij een themadag gehad voor bijscholing van de trainers. Dit is zeer positief ontvangen door de trainers. Wij als COVS Nederland zijn weer in gesprek gegaan met de KNVB en beide hebben de intentie en afgesproken dat we hier voor zover mogelijk is jaarlijks mee door te gaan. Dat houdt in dat wij samen in september jaarlijks een dag reserveren om de trainers van de COVS ook mee te nemen in de ontwikkeling van het trainen van de scheidsrechters. 

Wij hebben al een datum met KNVB afgesproken. Dus vervolg op de 1e bijscholing van 2019 is reeds gemaakt.
Laat de trainers alvast deze dag in hun agenda zetten 12 september 2020 aanvang 10 uur. Het programma nog niet bekend.  Geef deze data ook door aan jullie trainer! Of stuur deze mail door.

De kosten van deze dag komen voor COVS Nederland en KNVB, behalve de km die de trainers moeten maken naar Zeist die zijn voor jullie eigen rekening.

Wij zien graag uw reactie terug. Laten we afspreken dat we voor 1 juni reageren op ons voorstel om themadag bij te wonen en dat we ook het emailadres krijgen van de trainer om vooral web-seminar op te zetten.

Stuur je reactie naar Johan Suurd (portefeuillehouder Technische zaken) door hier te klikken

(We hebben gemerkt dat niet alle verenigingen deze e-mail hebben gekregen en daarom niet iedereen heeft gereageerd. vandaar dat we deze melding nu ook op de site zetten. Dus trainers kunnen zich nu ook zelf aanmelden.)

Doelgroepen: 

- Besloten groep -