Bericht van de voorzitter - januari 2021

Het Bestuur COVS Nederland wenst al haar leden een sportief, gelukkig en gezond 2021 toe.

Ondanks de verlengde lockdown en de vaccinatie de komende maanden hopen we uiteraard op licht aan het eind van de tunnel. Uiteraard gaat de gezondheid van mensen voor, het zou wel fijn zijn wanneer we onze favoriete hobby weer kunnen uitvoeren.

Met de persconferentie van gisteravond, de opkomst van het Britse variant en het door een groep landgenoten die de ernst niet inzien en daar ook naar handelen, maken wij ons wel degelijk zorgen.

In december 2020 meldde ik u dat de KNVB een stimuleringsbudget zou inzetten, ook voor de COVS-scheidsrechtersverenigingen. Enkele dagen na mijn publicatie trok de KNVB deze regeling terug vanwege een intern en extern niet goed afgestemde belastingregeling. Gemiste kans? Jazeker. Wellicht zou in Q1 geen contributie innen de pijn iets verlichten. We hebben het in beraad.

Het jaar 2021 zal bestuurlijk in het teken staan van het werken aan de diverse uitdagingen die uit de rondjes langs de velden, het arbitragecongres, de heidagen en de rapportage uit het Mulier onderzoek komen/kwamen. De resultaten van het Mulier onderzoek hebben we gisteren binnengekregen en geeft ons heel veel inzicht over de actueel aan te pakken uitdagingen.

Een nieuwe visie/missie en strategie is noodzakelijk. Het veranderende landschap geeft aan dat verjonging op alle fronten een noodzaak is die wij allen dienen te realiseren en waar vooral naar gehandeld dient te worden. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij de aangesloten scheidsrechtersverenigingen ook voor nodig. Samen zorgen voor nieuwe aanwas. Heeft u ideeën hierover en wilt u deze delen dan houden wij ons aanbevolen.

Samen weten we meer dan alleen!

We hebben met zijn allen 2020 gepast moeten afsluiten en hopen op een beter 2021.

Het Bestuur COVS Nederland bedankt nogmaals al haar leden voor haar tomeloze inzet in 2020 en wenst jullie allen een sportief, gelukkig en bovenal gezond 2021 toe.

Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunnen jullie mij altijd mailen. voorzitter@covs.nl

Wees vooral zuinig op jezelf en anderen.

Ron Sotthewes

Doelgroepen: 

- Besloten groep -