Nieuwsbrief juni 2022: jaarvergadering, gesprekken KNVB, NK's

Terugblik Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering werd goed bezocht en iedereen die aanwezig was kon zijn feedback geven op de jaarlijkse gegevens. Dit werd dan ook op een goede manier gedaan en wij als bestuur kijken dan ook met een goed gevoel terug.

Er werd ook goed en kort gediscussieerd in o.a. “Toekomst COVS” die goed werd weergegeven via een presentatie door Joost Soeter vanuit de commissie.

De begrotingen werden goed gekeurd en namens de kascommissie werd er décharge gegeven aan het bestuur.

We hadden een goede locatie en iedereen liet na de vergadering weten wat goed is moet je goed houden. Wel was even de vraag moeten we op de zaterdag blijven. Ik hoor graag de suggesties op welke dag of avond want ook wij als bestuur realiseren ons dat velen nog actief zijn op de velden.
Na afsluiting werd er nog even geluncht en daarna was iedereen weer op zijn thuisreis of onderweg naar een wedstrijd.       

Iedereen die er was bedankt voor jullie inbreng en kritische noot.

Gesprekken KNVB

31 mei jl. werd er gesproken met de KNVB en de volgende onderwerpen stonden op de agenda. Als we de afspraken en acties weer binnen hebben dan zullen we hier weer iets over gaan vertellen in de volgende nieuwsbrief.

 1. Actie- en bespreekpunten van het overleg KNVB-COVS 9 februari 2021 bespreken.
 2. Hoe staat het met de voetbal piramide (wat betekent dit voor de scheidsrechters.) als de ledenraad op 18 juni akkoord gaat dan zal dat ook met ons besproken worden over wat betekent dit nu voor de scheidsrechters
 3. Themabijeenkomst voor COVS-trainers in september. We krijgen binnenkort een datum waarop we naar Zeist kunnen. Als deze bekend is zal ik hem gelijk delen via de trainers en secretarissen
 4. Week van de scheidsrechter. Waar kunnen we samenwerken en kunnen we ook weer een beroep doen op de betaalde scheidsrechters voor een avond. Hier gaat actie in genomen worden.
 5. SOIII-datums. Zouden we eventueel ook locaties kunnen krijgen en wanneer ze starten. KNVB heeft hierop ja gezegd. Wijkrijgen datums/locaties en bij wie jullie je kunnen melden om een afspraak te maken op een avond. (Vaak is dit de 4e avond.)
 6. Wat doet en wil de KNVB doen aan het scheidsrechter tekort? Men zegt dat men hier volop campagne hebben heeft gevoerd en dat er ook veel opleidingen zijn geweest maar het resultaat is nog niet bekend wat het precies heeft opgeleverd.
 7. Hoe ziet de KNVB haar afstand tot voetbalverenigingen?  KNVB herkent niet dat men ver weg staat van de verenigingen en de scheidsrechters.
 8. Wat doet KNVB aan het tekort bij de voetbalvereniging aan scheidsrechters? Na opleidingen ligt dit vooral bij de clubs. Dat de clubs ook meer moeten doen aan arbitrage dat herkent men wel
 9. Wat verwacht de KNVB van de COVS-verenigingen? Dat we elkaar lokaal zoveel mogelijk helpen, ondersteunen als het gaat om arbitrage cursussen en begeleiding tijdens de vereniging scheidsrechters en SOIII
 10. Mededeling over integriteitscommissie. Hier hebben wij gemeld dat we dit n.a.v. ISR en Ajax het opnieuw gaan herschrijven en bekijken
 11. Voetbal is voor iedereen! We merken dat dit niet echt bij de scheidsrechters terecht komt en dat hierin het wachten is op betaald voetbal. Binnenkort worden onze 3 vertegenwoordigers Martin, Nicolas en Mariska uitgenodigd voor een gesprek.
 12. Datums voor overleg met directie. Binnenkort is ons beloofd We willen we o.a. vergoedingen, convenant bespreekbaar maken

Pupil v/d Week-vaantje

Als vereniging kunt u gratis het vaantje Pupil van de week aanvragen bij onze penningmeester. Deze kunt en mag u verdelen onder scheidsrechters zodat zij ze weer aan de pupillen kunnen geven bij de wedstrijd. We hopen hierdoor iets meer naamsbekendheid te krijgen.

Gebruik headsets

Nog steeds is er de mogelijkheid om in de zomer gebruik te maken van headsets tijdens oefenwedstrijden. U kunt deze aanvragen via de mail voorzitter@covs.nl
We zullen dan in contact komen met u en afspraken maken. Dit gaat via contract waarin de voorwaarden staan. U kunt ze dan lenen voor een bepaalde tijd. Uiteraard ligt het er wel aan hoeveel aanvragen erbinnen komen want we kunnen niet iedereen iets aanbieden.

NK-spelregels

NK-spelregels wordt georganiseerd door RSV op 25 juni. Locatie is Hotel Novotel Rotterdam Brainpark K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam

NK veldvoetbal

NK-veldvoetbal wordt georganiseerd door COVS Nijmegen op 25 juni bij Beuningse Boys in Beuningen (gld).

BAV VVON

Op dinsdag 3 mei hebben wij met BAV en VVON gesproken. Hieruit is gekomen dat we meer gaan overleggen hoe we gezamenlijk meer kunnen optrekken als het gaat om het voetballen en arbitrage en waarin we elkaar kunnen helpen en ondersteunen.
Op 3 mei hebben we ook met BAV, VVON en HOC gesproken over de voetbal piramide. Op 18 juni zal de ledenraad hierover beslissen. Op 3 mei was er nog niets bekend over wat voor impact dit heeft op het scheidsrechterskorps.

Ontwikkeling arbitrage

KNVB wil niet 1 of 2 avonden de SOIII uitbreiden om de nieuwe scheidsrechters kennis te laten maken met de trainingen voor scheidsrechters en ook kennismaking met de COVS. Men vindt de 4 avonden goed zo.

Hieronder wat links van de KNVB over werving en behoud

https://www.knvb.nl/nieuws/assist-scheidsrechters/assist-scheidsrechters/65124/samen-aan-de-slag-met-het

https://www.knvb.nl/assist-scheidsrechters/ik-word-scheidsrechter.

Tot slot

Wij als bestuur wensen iedereen een fijne en goede vakantie toe en geniet even van het vrij zijn.

Wij wensen alle scheidsrechters ook een goede zomer want of je nu een slecht of goed bericht hebt gehad laat 1 ding duidelijk zijn het is jouw hobby en realiseer je dat jij er plezier uit haalt. En succes allemaal in het nieuwe seizoen.

Reageren?

Reactie(s) graag naar voorzittter@covs.nl

Doelgroepen: 

- Besloten groep -

Bestand: