Wijziging regel 11 buitenspel

De circulaire heeft betrekking op Regel 11 – Buitenspel en geeft een verduidelijking van de richtlijnen om onderscheid te maken tussen ‘bewust spelen’ en ‘van richting veranderen’.

Naar aanleiding van een aantal spraakmakende situaties en op basis van de verwachting dat als een speler duidelijk in buitenspelpositie staat, dit niet in alle gevallen opgeheven wordt wanneer een tegenstander beweegt en de bal raakt, hebben de IFAB en FIFA, na gesprekken met belanghebbenden, de richtlijnen voor het onderscheid tussen ‘opzettelijk spelen’ en ‘van richting veranderen’ verduidelijkt.

Het relevante deel van Regel 11 luidt als volgt (vetgedrukt toegevoegd):

2. Strafbaar buitenspel

Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt op het moment dat de bal wordt gespeeld of geraakt door een medespeler, wordt alleen gestraft als hij actief betrokken raakt bij het spel door:

(…)

• voordeel te trekken door de bal te spelen of een tegenstander in diens spel te beïnvloeden wanneer de bal:

• terugkomt of van richting is veranderd van de doelpaal, doellat, wedstrijdofficial of een tegenstander (..);

Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die de bal ontvangt van een tegenstander die de bal bewust speelt, inclusief opzettelijk hands, wordt niet beschouwd als een speler die voordeel trekt, tenzij het een bewuste redding door een tegenstander was.

Er is geen wijziging van regel 11 nodig, maar om tegemoet te komen aan wat het voetbal verwacht, worden de richtlijnen voor het onderscheid tussen 'opzettelijk spelen' en 'van richting veranderen' als volgt verduidelijkt:

Van “bewust spelen” is sprake als de speler controle heeft over de bal en de mogelijkheid heeft om:

• De bal naar een ploeggenoot over te spelen; of

• de bal in het bezit te krijgen; of

• de bal weg te werken (door bijvoorbeeld de bal te trappen of te koppen).

Als het overspelen, de poging om balbezit te krijgen of de bal weg te werken door de speler die balbezit heeft onnauwkeurig of niet succesvol is, neemt dit niet weg dat de speler de bal “bewust heeft gespeeld”.

De volgende criteria moeten, indien van toepassing, worden gebruikt om te beoordelen of een speler de controle had over de bal en als gevolg daarvan de bal “bewust heeft gespeeld”:

• De bal kwam van een afstand en de speler had er goed zicht op

• De bal bewoog niet snel

• De richting van de bal was niet onverwachts

• De speler had tijd om de lichaamsbewegingen te coördineren, d.w.z. er was geen sprake van instinctief strekken of springen, of een beweging die beperkt contact/controle mogelijk maakte

• Een bal die over de grond gaat, is gemakkelijker te spelen dan een bal in de lucht

Beelden van ‘bewust spelen’ en ‘van richting veranderen (niet bewust spelen)’ kunnen hier gevonden worden:

https://red.fifa.com/play/collection/13010/Law11Offside:deliberateplayanddeflection?cId=16&itemId=12995

Doelgroepen: 

- Besloten groep -