Nieuwsbrief (assistent-)scheidsrechters amateurvoetbal - maart 2023

Om voetbalwedstrijden goed te kunnen leiden, dien je het spel goed te kunnen volgen en hiervoor heb je een optimale conditie nodig. Om dit te bereiken is door de KNVB een algemeen trainingsschema opgesteld.

Door regelmatig te variëren in trainingsmethoden en daarnaast kleine verzwaringen in de trainingen aan te brengen wordt het lichaam steeds weer geprikkeld met een andere c.q. zwaardere trainingsbelasting, waardoor je uiteindelijk een betere ‘conditie’ ontwikkelt. Het gaat hierbij niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit van de trainingen. Dus zorg voor de juiste intensiteit op het goede moment.

Er is rekening gehouden met de verschillen in fitheid, door het programma voor drie verschillende ‘niveaus’ te schrijven. Als je twijfelt over de te kiezen belasting (bijvoorbeeld 2 of 3 herhalingen) is het veiliger om in eerste instantie de lagere belasting te nemen.

Doelgroepen: 

- Besloten groep -

Bestand: