Let op! Afgelastingen - neptelefoontjes in omloop

Dit weekeinde zijn in Zuid 1 een aantal scheidsrechters telefonisch benaderd door een persoon die zich uitgaf voor een bestuurslid van de thuis vereniging met de melding dat de wedstrijd door een overlijden binnen de vereniging niet door zou gaan. Dit bleek achteraf niet te berusten op waarheid! Op een of andere manier weet deze persoon de telefoonnummers van KNVB scheidsrechters en belt deze op als ze onderweg zijn zodat verificatie moeilijk is.

Bovendien komt deze persoon - hoe ziek ook als je dit doet - erg geloofwaardig over. Hoe de persoon aan de nummers van de scheidsrechters komt is ons niet bekend. Zou kunnen zijn dat men deze gewoon in kan zien in Sportlink of er is sprake van een "ḧack"

Op dit moment is het niet bekend of iets dergelijk ook in andere KNVB districten is voorgekomen.

Indien je gebeld wordt met een dergelijke mededeling, neem het voor kennisname aan. Ben je onderweg, rij door, die mogelijke vergeefse reis kun je declareren bij de KNVB! Heb je nog de mogelijkheid om de thuisvereniging te bellen, doe dat dan om het bericht te controleren.

Mocht je te maken hebben met een dergelijk bericht graag melden bij zowel scheidsrechterszaken op je steunpunt waar je aanstellingen van krijgt en  secretaris@covs.nl 

 

Arthur Smits

Secretaris COVS Nederland

Doelgroepen: 

- Besloten groep -