Spelregelposter ‘Spelers kennen de regels en de scheidsrechter past ze toe!’

De SVO, Scheidsrechtersvereniging Venlo e.o. heeft bijgaande spelregelposter ontwikkeld. De COVS ondersteunt dit goede initiatief en stelt de poster gratis beschikbaar voor alle scheidsrechtersverenigingen. De poster verschijnt 2x per jaar.

Het is de bedoeling dat de poster verspreid wordt onder de donateurverenigingen en op een voor de voetballers duidelijk zichtbare plek wordt opgehangen, iets waar de SVO al goede ervaringen mee heeft.

De poster wordt afgedrukt op A3-formaat op hoogwaardig papier. Op de onderzijde van de poster is ruimte gereserveerd om het logo van de eigen vereniging te vermelden en tekst als bijvoorbeeld het e-mailadres of een link naar de site.

Er worden 25 spelregelposters per vereniging beschikbaar gesteld. Indien blijkt dat dit er voor je vereniging te weinig zijn, neem dan contact op met Twan Jansen, zuid2@covs.nl.

Hoe kom je in het bezit van de posters?

Stuur naar zuid2@covs.nl:

  • Een vrijstaand logo in .jpg óf .pdf formaat. Het logo mag dus geen achtergrondkleur hebben.
  • De tekst die je op de poster vermeld wilt hebben.
  • Het adres waar de posters naar verzonden dienen te worden.
  • Het telefoonnummer van de contactpersoon van je vereniging.

Een keer wat werk levert je een schitterende spelregelposter op!

De drukker zal de posters in kokers verzenden naar het aangeleverde adres. De kosten worden door de COVS rechtstreeks verrekend met de drukker.

Twan Jansen

Bestuurslid COVS Nederland

Doelgroepen: 

- Besloten groep -

Bestand: