Verslag overleg met de KNVB oktober 2023

Hierbij de gespreksnotitie gemaakt tijdens het overleg van de COVS met de KNVB op 12 oktober jongstleden. Een nieuw overleg is zijn we aan het plannen in januari 2024, maar dat is afhankelijk van de agenda's en kan ook later in het eerste kwartaal worden. Indien er scheidsrechtersverenigingen zijn die zaken hebben die men behandeld wil zien, stuur dan een mail naar bestuur@covs.nl

 

Met vriendelijke groet,

Arthur Smits

Secretaris COVS Nederland.

Doelgroepen: 

- Besloten groep -

Bestand: