COVS Spelden......wanneer en hoe?

COVS Nederland heeft een regeling om leden die een bepaalde lidmaatschap bereikt hebben te huldigen en hierbij een blijk van waardering te geven in de vorm van een speldje waarop het lidmaatschapsjaar vermeld is.

25 jaar lid: zilveren speld met inscriptie 25

40 jaar lid: gouden speldje met inscriptie 40

50 jaar lid: gouden speldje met inscriptie 50 op een schildje

Voor 60 en 70 jaar lidmaatschap - dat komt zeker nog voor - ontvangt de jubilaris een gegraveerde plaquette.

Daarnaast zijn er onderscheidingen voor langdurig bestuurslidmaatschap

De Zilveren Scheidsrechter en de Gouden Scheidsrechter, deze spelden worden uitgereikt als een bestuurslid 12,5 jaar respectievelijk 25 jaar in totaal een bestuursfunctie heeft bekleed. In totaal is onderlijnd omdat bestuursfuncties opgeteld mogen worden. Al deze onderscheidingen aanvragen via onderscheidingen@covs.nl

========================================================================================================================================

Daarnaast is er een mogelijkheid om iemand tot lid van verdienste of erelid van COVS Nederland te laten benoemen. Dit zijn de hoogst mogelijke eerbewijzen die we kennen.

Indien een vereniging dit wil voordragen dan is dat mogelijk bij de secretaris via secretaris@covs.nl waarna de aanvraag geagendeerd zal worden op de eerstvolgende algemene ledenvergadering van COVS Nederland. De JAV dient namelijk als hoogste orgaan binnen COVS Nederland deze aanvraag goed te keuren.

Zie ook het PDF bestand.

Doelgroepen: 

- Besloten groep -

Bestand: