Nieuw interim-bestuur COVS Nederland

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland op zaterdag 1 juni 2024 heeft de vergadering een nieuw interim-bestuur gekozen.

Het bestuur bestaat uit de volgende medebestuurders:

  • Frank Sanders, Voorzitter a.i.;
  • Wout Jongman, Secretariaat a.i.;
  • Ed van Leeuwen, Secretariaat a.i., ondersteuning en website;
  • Stefan Zandberg, Penningmeester a.i.;
  • Hans Achterberg, Algemeen bestuurslid a.i.;
  • Geo van Tintelen, Algemeen bestuurslid a.i..

Verder hebben diverse medebestuurders aangeven te willen ondersteunen. Goed om te zien dat COVS Nederland leeft en we allemaal hetzelfde doel hebben. Een COVS die voor de officials is.

Wij hebben van de vergadering de opdracht meegekregen om het document van de projectgroep Blauwdruk nader uit te werken, een nieuw bestuur te formeren en deze tijdens de BALV van 14 december 2024 te presteren.

Het interim-bestuur wil een bestuur formeren wat de komende jaren de COVS een gezicht geeft voor alle scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en overige officials die betrokken zijn bij het product voetbal. En hier hebben wij alle COVS-groepen voor nodig. Het was goed dat alle groepen die op de JAV aanwezig waren achter de projectgroep Blauwdruk zijn gaan staan. Ook is het interim-bestuur unaniem gekozen door de aanwezige COVS-groepen.

Ondergetekende wil dan ook alle COVS-groepen oproepen om de aankomende periode te reageren op vragen van het interim-bestuur. Want een breed draagvlak is nodig om op 14 december 2024 te kunnen zeggen: we kunnen door.

Voordat ik afsluit wil ik het oude bestuur bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren, want het was voor hen niet altijd makkelijk. We zullen op een nader te bepalen moment op een gepaste wijze afscheid van hen nemen.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mij altijd mailen: voorzitter@covs.nl.

Mede namens mijn medebestuurders,

Frank Sanders
Voorzitter COVS Nederland a.i.

Doelgroepen: 

- Besloten groep -