VCN

COVS Spelden......wanneer en hoe?

COVS Nederland heeft een regeling om leden die een bepaalde lidmaatschap bereikt hebben te huldigen en hierbij een blijk van waardering te geven in de vorm van een speldje waarop het lidmaatschapsjaar vermeld is.

25 jaar lid: zilveren speld met inscriptie 25

40 jaar lid: gouden speldje met inscriptie 40

50 jaar lid: gouden speldje met inscriptie 50 op een schildje

Voor 60 en 70 jaar lidmaatschap - dat komt zeker nog voor - ontvangt de jubilaris een gegraveerde plaquette.

Daarnaast zijn er onderscheidingen voor langdurig bestuurslidmaatschap

Twitterverslag JAV 3 juni 2023

Hieronder het verslag zoals dat via Twitter (#covs23) is gemaakt tijdens de vergadering van 3 juni. Het verslag kun je lezen van onder naar boven. Let wel: het verslag is niet de officiële notulen.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen. ·

Twan Jansen doet nog een oproep voor het bestellen van de spelregelposter. Verenigingen kunnen die bestellen bij zuid2@covs.nl. ·

Pagina's