Week van de scheidsrechter: open brief aan alle voetballiefhebbers

De week van de scheidsrechter vindt plaats van 3 t/m 11 oktober. Het VCN is erg blij met de aandacht die er dan is voor de scheidsrechters. Tegelijkertijd is er de noodzaak om te blijven wijzen op het hoge aantal excessen op de voetbalvelden en het onbeschofte en onsportieve gedrag waar we als scheidsrechter nog te vaak mee te maken krijgen. De week van de scheidsrechter biedt de mogelijkheid om dat opnieuw onder de aandacht te brengen.

 

Het VCN wil dat doen door middel van een open brief aan alle voetballiefhebbers. Via de BAV (belangenbehartiger amateurvoetbalverenigingen) en VVON (belangenbehartiger trainers) hopen we veel voetbalverenigingen en trainers te bereiken.

 

Op landelijk niveau blijft dit punt terugkomen in overleggen met de KNVB. Ook in periodiek overleg met BAV en VVON zal het VCN blijven wijzen op het belang om te werken aan een sportief klimaat rond de velden. De KNVB heeft in dat kader al behoorlijke maatregelen genomen, nu is het tijd dat er wat meer druk wordt gezet op voetbalverenigingen die hier weinig mee doen. Bij de voetbalverenigingen ligt een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een sportief klimaat!

 

In de bijlage leest u de open brief aan alle voetballiefhebbers.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: