Overleg KNVB – COVS over rapportage, opleidingen en afdelingsplan arbitrage

Tijdens het laatste reguliere overleg tussen KNVB en COVS zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd. Daarbij waren de rapportage, de opleidingen en het afdelingsplan arbitrage van de KNVB (een beleidsplan) de belangrijkste onderwerpen.

 

Rapportage

Over de afspraken die de KNVB en COVS met elkaar hebben gemaakt over de rapportage is al eerder bericht via de website van de COVS. Hier leest u daar meer over. Daarnaast is de COVS aanwezig geweest bij de evaluatie van de aanpassingen met betrekking tot de rapporten en de handleiding voor rapporteurs, die aan het begin van het afgelopen seizoen zijn doorgevoerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de kans groot is dat er volgend seizoen weer enkele aanpassingen zullen volgen. Deze aanpassingen zijn erop gericht om de periode tot aan de komst van een nieuw rapportagesysteem zo goed als mogelijk is te overbruggen. De COVS zit in de klankbordgroep die eventuele aanpassingen kritisch bekijkt en mogelijk suggesties doet voor verbeteringen, voordat deze wereldkundig worden gemaakt. Voor de COVS is het in ieder geval van belang dat hierover met alle partijen zeer goed wordt gecommuniceerd. Als er zaken wijzigen dan dienen scheidsrechters en rapporteurs daar tijdig dezelfde informatie over te krijgen.

De ‘eigen’ klankbordgroep rapportage van de COVS begint ook gestalte te krijgen. 21 juni zal een deel van de leden van deze klankbordgroep in Zeist met de KNVB sparren over de nieuwe rapportage (vanaf 2018-2019).

 

Opleidingen

Sinds dit seizoen zijn de scheidsrechtersopleidingen van de KNVB anders van opzet geworden. Iedereen die gediplomeerd scheidsrechter wil worden start met de opleiding tot verenigingsscheidsrechter (vier bijeenkomsten en enkele stagewedstrijden), scheidsrechters die voor de KNVB willen fluiten, volgen daarna de SO III cursus. Tijdens dit overleg was ook een vertegenwoordiger van de KNVB Academie aanwezig. De academie houdt zich bezig met alle opleidingen die de KNVB aanbiedt (dus ook trainersopleidingen). Een goed teken dat de academie nu samen de afdeling arbitrage met de COVS praat. In het verleden leken academie en de afdeling arbitrage te vaak twee gescheiden werelden.

De COVS maakt zich zorgen over de borging van het behandelen van de spelregels in de verenigingsscheidsrechterscursus. Dat is toch één van de basisonderdelen die een scheidsrechter moet beheersen. Er is geen spelregeltoets in deze opleiding opgenomen, de KNVB denkt op andere manieren de spelregels toch voldoende aan bod te laten komen tijdens deze cursus. Daar is de COVS niet zeker van en we hebben dan ook gepleit voor structurele aandacht voor de spelregels in deze cursus. Dat hoeft niet per se een toets te zijn, maar op één of andere manier moeten de belangrijkste spelregels wel aan bod komen. Met de vertegenwoordiger van de academie wordt hier op een later moment verder over gesproken.

Ook de inzet van veel praktijkbegeleiders tijdens de stagewedstrijden is een punt van aandacht. Van deze begeleiders wordt ook verwacht dat ze tijdens alle cursusavonden aanwezig zijn. Een behoorlijke belasting, waardoor mogelijk geschikte begeleiders afhaken. De COVS ziet hier een rol voor zichzelf, vanuit de COVS-verenigingen kan door veel deskundigen begeleiding worden geboden. De KNVB wil hier graag verder over praten.

De SOII en SO I cursussen worden nu ook geëvalueerd. De KNVB wil de opzet en voorwaarden om aan deze cursus mee te doen aanpassen. Zo wil de KNVB dat het een voorwaarde is om deze cursus met goed gevolg te hebben afgelegd voordat een scheidsrechter naar een bepaalde groep kan promoveren. Ook gaat de KNVB een eigen bijdrage vragen van scheidsrechters die deze cursussen willen volgen. De COVS blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen.

 

Afdelingsplan arbitrage

In het afdelingsplan arbitrage geeft de KNVB aan wat de doelstellingen voor de afdeling arbitrage van de KNVB zijn voor het komende jaar. Deze doelstellingen zijn met de COVS besproken.

De KNVB kiest nadrukkelijk voor de weg kwaliteit boven kwantiteit. Er is de KNVB veel aan gelegen dat de scheidsrechters wedstrijden fluiten die bij hen passen (gelet op niveau, vaardigheden, etc.). Dat is in het belang van het voetbal en voetbalverenigingen stellen ook steeds hogere eisen aan de scheidsrechters. Dit is een beleid dat de COVS kan volgen, ook voor scheidsrechters is het niet goed om wedstrijden te fluiten op een niveau dat eigenlijk net even te hoog is. Wel is het zaak dat alle scheidsrechters op een goede manier begeleid worden, zodat ook duidelijk is waarom een scheidsrechter in een bepaalde groep fluit, maar ook waar de scheidsrechter aan zou moeten werken, wil hij voor promotie in aanmerking komen. Daarbij zou het niet uit moeten maken in welke groep de scheidsrechter actief is. Als het aan de COVS ligt, kan de COVS hier een rol spelen. Voor de KNVB ligt dit nog wat gevoeliger.

Grootste gemis in het arbitrageplan is een paragraaf over het terugdringen van geweld op de velden. De KNVB reageert op de kritiek door te stellen dat dit hét speerpunt van de hele KNVB is, en daarom niet in het afdelingsplan arbitrage thuishoort. Ook andere afdelingen zijn betrokken bij dit onderwerp. Dat is ongetwijfeld waar, maar de afdeling arbitrage heeft hier zeker ook een rol en daarom zou deze paragraaf wat de COVS betreft, ook in dit plan thuishoren. Nu blijft het te vaag wie waar voor verantwoordelijk is. De KNVB heeft toegezegd nog wat aanvullende documenten vanuit andere afdelingen toe te sturen, zodat de COVS kan zien dat er wel degelijk serieus met onderwerp wordt omgegaan. Wordt dus vervolgd.

 

Overige onderwerpen

Kort is er ook gesproken over een aantal kleinere onderwerpen.

De KNVB is aan het onderzoeken of het noodzakelijk is dat verenigingsscheidsrechters ook thuis het DWF in kunnen vullen. Het VCN had hierom gevraagd nav een vraag van Oldambt en Veenkoloniën over dit onderwerp. Daar kwamen geluiden naar voren dat scheidsrechters soms behoorlijk onder druk worden gezet in de bestuurskamer als ze rode kaarten op het formulier willen zetten.

De week van de scheidsrechter zal ook dit jaar georganiseerd worden. De COVS gaat onderzoeken op welke manier daar een rol in gespeeld kan worden door de COVS in samenwerking met de KNVB.

Ook bij de KNVB was men niet blij met de gang van zaken rondom de kaartjes voor officials voor de bekerfinale. De vraag was dit jaar vele malen groter dan in eerdere jaren en daar is de KNVB door verrast. Voor komend jaar gaat de KNVB er alles aan doen om dit te voorkomen.

De KNVB deelt mee dat het talententraject voor scheidsrechters in alle zes de districten op dezelfde manier vormgegeven gaat worden. Nu waren er nog regionale verschillen in de opzet van dit traject en in de manier waarop scheidsrechter in dit traject begeleid worden.

Doelgroepen: