Eerste bijeenkomst COVS Klankbordgroep en KNVB

Over het waarom van de COVS Klankbordgroep en het waarom van de samenwerking met de KNVB

https://covs.nl/vcn/2016-06-10/op-weg-naar-een-betere-rapportage-%E2%80%93-covs-krijgt-grote-rol-bij-vernieuwingen

Er is een eerste bijeenkomst geweest. Dit is het verslag van deze bijeenkomst.

Rapportage 2.0
Terwijl bijna elke Nederlandse voetbalscheidsrechter met grote belangstelling voor de buis zat om de prestatie van team Kuipers te aanschouwen, kwamen op het knvb sportcentrum in Zeist een aantal mannen bij elkaar om over het onderwerp Rapportage en begeleiding te discussiëren.

De aanwezige deelnemers:

  • Sebastiaan Kleijburg, KNVB, projectleider
  • Sean Mallon, NOC/NSF, projectbegeleider
  • Pol Hinke, Waterland, VCN
  • Niels Zeeman, Noord- en West Friesland, (Noord)
  • Gerrit Pas, Zutphen, (Oost)
  • Patrick van Bork, Apeldoorn, (Oost)                                            
  • Arthur Smits, Zeeuws-Vlaanderen, (Zuid 1) 
  • Jos Angevaare, Haarlem, (West 1)  


Onder leiding van Sebastiaan Kleijburg en Sean Mallon (schrijver van het artikel Op naar een Nederlandse finale) was een deel van de COVS klankbordgroep Rapportage aanwezig voor de aftrap van het pad om de rapportage en de begeleiding naar een nieuw plan te brengen. Lees ook het uitgangspunt vanuit het VCN over de COVS-klankbordgroep.

De COVS klankbordgroep zal uiteindelijk uit 10-15 personen bestaan.

Na een kort voorstelrondje kwam het doel van het project naar voren. Vanuit het gegeven dat het huidige systeem niet optimaal is en niet voldoet aan de eisen van deze tijd, is het tijd om het project Rapportage en Begeleiding 
in het seizoen 2018-2019 operationeel te laten worden.

Belangrijke uitgangspunten: voor elke scheidsrechter een wedstrijd op zijn of haar niveau en dus ook voor elke wedstrijd een passende scheidsrechter. Voetbal is plezier, strijd, emotie. In dit hele project zijn er niet alleen de belangen van de scheidsrechters maar ook de belangen van de KNVB. In bijna alle gevallen blijkt dat we hetzelfde willen en er het zelfde over denken.

Wat belangrijk is, dat het resultaat niet alleen door de KNVB maar ook door de scheidsrechters (lees COVS) gedragen wordt. Hierin ligt een belangrijke taak voor de deelnemers van de werkgroep om met de achterban te communiceren en hun mening mee (terug) te nemen naar de bijeenkomsten of bij hun reacties.

Uitgangspunt is om van nul af aan te beginnen en een nieuwe vorm te bedenken. Het moeilijkste daarbij is om out-of-the-box te denken, niet gehinderd door enige remmingen de paden te verkennen hoe een optimale situatie gecreëerd kan worden waarbij alle belangen ook optimaal gedekt zullen zijn. De techniek schrijdt voort en wellicht zijn er mogelijkheden waar we nog geen weet van hebben.

De samenstelling van de klankbordgroep is heel divers: (oud) scheidsrechters, rapporteurs, praktijkbegeleiders, (oud) docenten, (oud) bestuurs- en commissieleden, zowel bij de KNVB als de COVS, actief en niet meer actief.

Er zijn binnen deze bijeenkomsten geen geheimen en alles mag gedeeld worden. De Powerpoint-sheets en de flipovervellen zullen later voor de lidverenigingen en leden via de website www.covs.nl beschikbaar zijn

Vanuit de KNVB is opdracht gegeven aan de RijksUniversiteit Groningen voor een onderzoek dat in het najaar zal plaatsvinden. Zo krijgen we ook een wetenschappelijk onderbouwd beeld over bijv.het voetbal, de beleving en de tevredenheid over de wedstrijden en de scheidsrechter.

We hebben kort gekeken hoe het bij andere bonden, andere sporten gedaan wordt. Sean is internationaal rugby-scheidsrechter geweest. Daar wordt na afloop van de wedstrijd (vaak aan de bar) met de aanvoerders de wedstrijd en de prestatie van de scheidsrechter besproken. Maar tegelijkertijd wordt ook de prestatie en het gedrag van de teams besproken.

Bij het volleybal wordt gebruik gemaakt van een schuifsysteem van groen tot rood, ook via de aanvoerders.

Een mooi voorbeeld van de mogelijkheden van de huidige techniek komt om de hoek kijken bij het CHIO, bij de paardensport. Toeschouwers kunnen met een app in de hand de rijders beoordelen en direct na de rit worden alle resultaten op een groot scherm weergegeven.

Om wat handvatten te krijgen voor de verdere ontwikkeling hebben we achterom gekeken naar het huidige systeem: wat zijn de pluspunten en wat moet zeker anders/beter.

Er zijn een aantal sterke punten in het huidige systeem:

het rapport is breed opgezet, veel informatie, ruimte voor toelichting
het rapport is in bijna alle gevallen voor de volgende wedstrijd al bij de scheidsrechter. Dat betekent dat alles nog vers is
het rapport geeft pluspunten en kluspunten weer. Een rapporteur moet bijna alles toelichten, dus kan niet vluchten in “even snel een rapport maken”
Het huidige systeem heeft ook minder goede kanten:

het proces is niet transparant. Het is uiteindelijk wel zuiver en te doorgronden maar pas aan het einde van het proces is er een uitslag
er zijn veel te weinig waarnemingen om een gedegen ranglijst te kunnen opstellen
het rapport is een jurywaardering waardoor het bewust of onbewust niet objectief is. De voorkeur van de rapporteur maakt onderdeel uit van het rapport.
Het is bijna onmogelijk om te excelleren. Er wordt geen rekening gehouden met bijv. verzwarende omstandigheden: derby, stand op de ranglijst, “moeilijke vereniging”, weers- en/of veldomstandigheden.
het rapport is een beoordeling en soms zelfs wel eens een veroordeling en het biedt mogelijkheden voor coaching/begeleiding die niet gebruikt worden
er vindt geen zelfreflectie plaats
het uitgangspunt voor het rapport zou een positieve moeten zijn: wat helpt je om het nog beter te doen
het systeem is star en niet meer van deze tijd. Nieuwe digitale mogelijkheden ontbreken nog.
De bovenstaande punten zijn samengevat uit alle mogelijke plussen en minnen en hoewel het op zich wel een sterk punt kan zijn, is het heel goed mogelijk dat de uitwerking van het positief punt toch onvoldoende is.

Als tussenstap is het aardig te melden dat een werkgroep aanbevelingen heeft gedaan hoe op korte termijn de rapportage en de begeleiding te verbeteren en dat hier ook vergelijkbare punten naar voren kwamen waarvan enkele ook al in het nieuwe seizoen gestalte zullen krijgen: de norm wordt een C in plaats van een A, het managen van een wedstrijd en het excelleren krijgen ook een plaats bij de beoordeling.

Sebastiaan en Sean gaan met onze inbreng verder en we komen 21 juli weer bij elkaar.

 

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar