COVS: ‘kledingincident’ wederom triest dieptepunt

Nieuw geval van onacceptabel geweld tegen een scheidsrechter

Afgelopen weekend vond de scheidsrechter na de (wat hectisch verlopen) wedstrijd vv Twenthe (Goor) – Turkse Kracht (Deventer) zijn kleding en andere eigendommen beschadigd en verspreid over meerdere afvalbakken op het sportterrein terug. Een nieuw geval van geweld tegen een scheidsrechter op de Nederlandse velden.

De COVS heeft met afschuw kennisgenomen van dit nieuwe incident in een nog pril seizoen. In samenwerking met het bestuur van scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en omstreken (SAO), waar de betreffende scheidsrechter lid is, heeft de COVS daarom een persbericht verspreid, waarin wederom wordt opgeroepen tot actie van vooral de voetbalverenigingen zelf en natuurlijk de tuchtcommissie van de KNVB. Dit persbericht is aan dit bericht op de website toegevoegd.

Uiteraard is het zaak dit tot op de bodem uit te zoeken. Los van het feit of de daadwerkelijke daders gevonden worden, is het helder dat de betrokken voetbalverenigingen niet in staat zijn gebleken de scheidsrechter voldoende bescherming te geven. Dat alleen al, zou wat de COVS betreft, genoeg moeten zijn voor de KNVB om actie te ondernemen richting deze verenigingen. We zullen daar dan ook op aandringen.

De COVS pleit er al langer voor om samen met de voetbalverenigingen over dit soort zaken te spreken. Doel daarvan is om dit soort incidenten uiteindelijk te voorkomen. Ook met het bestuur van de BAV (belangenbehartigers amateurvoetbalverenigingen) zullen we daarom contact opnemen naar aanleiding van deze zaak. Al eerder spraken BAV en COVS over intensieve samenwerking om een veiliger sportklimaat op de velden te krijgen, helaas blijkt het ook in het nieuwe seizoen nodig, deze gesprekken snel om te gaan zetten in daden.

Het VCN heeft de scheidsrechter inmiddels veel sterkte gewenst en de hoop uitgesproken dat hij zich niet laat kisten door deze molestatie. Het bestuur van SAO Apeldoorn zet zich in om onze collega na dit heftige voorval zo goed mogelijk te ondersteunen.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: