In memoriam Wim Janssen

Printvriendelijke versieSend by email

In Memoriam Wim Janssen, ere-voorzitter scheidsrechtersvereniging Alkmaar e.o.

Onverwacht werden wij opgeschrikt door het overlijden van Willem Janssen, ere-voorzitter van de Scheidsrechtervereniging Alkmaar e.o.
Nog maar kort geleden kregen wij bericht over zijn ziekte en moesten wij wennen aan het idee dat uitzicht op herstel gering was.

Zeventien jaar was Willem voorzitter van onze vereniging: velen in Noord-Holland herkennen zijn markante verschijning op de voetbalvelden, van de bondsvergaderingen en van de spelregelavonden, die hij voor de jeugd organiseerde.

Na zijn voorzitterschap van onze vereniging bleef hij een trouw bezoeker van de clubavonden, op zijn vaste plekje aan de bar en later op de avond klaverjassend met zijn vaste kaartvrienden; tevens was hij naamgever van de bokaal voor de onderlinge spelregelwedstrijden.

Willem was een kritisch volger van het bestuur en altijd aanwezig op de jaarvergaderingen.

Wij zullen zijn inbreng missen en wensen Dinie en de rest van de familie veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

Leden en bestuur COVS Alkmaar.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

X
Secure Login

This login is SSL protected