Bericht van de voorzitter

P = van Plaatsing niet van Promotie!

Vorige maand in mijn nieuwsbrief heb ik een aantal vragen op u afgevuurd die betrekking hadden op visie, missie en strategie van de COVS. Zegge en schrijve 3 reacties mocht ik daarop ontvangen. Teleurstellend? Ik laat het graag aan uw verbeelding over.

Op 1 mei jl. heeft Hans Schelling, Operational Manager van de KNVB in overleg met COVS Nederland u geïnformeerd over de P/D regeling. Op 4 mei jl. om 16.16 uur schreef de KNVB op haar website onder het kopje Assist Scheidsrechters: “Geen P/D-regeling voor officials in veld- en zaalvoetbal.

Citaat KNVB:

Omdat de competities voor het seizoen 2019/'20 niet meer worden hervat is, in lijn met het besluit bij de competities, besloten om ook voor officials de gecommuniceerde promotie-/degradatieregeling ( P/D Regeling) niet uit te voeren. Dit betekent dat alle officials in het seizoen 2020/'21 in principe op hetzelfde niveau actief zijn als waar ze dit seizoen geëindigd zijn.

Geen degradatie dus!

Echter, zijn er ook bij (assistent-) scheidsrechter de nodige mutaties. Officials die stoppen, op een andere dag actief willen zijn, of op eigen verzoek lager te worden ingedeeld. Deze veranderingen zorgen ervoor dat er groepen zijn die in aantal aangevuld of uitgebreid moeten worden. Om dat te realiseren zal er geen sprake zijn van de uitvoering van de reguliere P/D regeling, maar zullen officials waar nodig geplaatst worden. In de totstandkoming van de uitgangspunten is het landelijk bestuur van de COVS betrokken.

Wij feliciteren uiteraard eenieder die komend seizoen door plaatsing op een hoger niveau mogen acteren van harte. Ook voor diegenen die dit jaar het stapje net niet hebben gemaakt ligt een uitdaging om komend seizoen te bewijzen hogerop te kunnen/willen/moeten. Voor de overigen die dit jaar besloten hebben “een andere invulling te hebben gekozen” zeggen wij: BEDANKT voor de mooie jaren en veel succes bij uw toekomstige activiteiten, hopelijk ook bij de COVS. Alle verenigingen in Nederland hebben behoefte aan stabiliteit en groei.

Op de bovengenoemde beslissing van de KNVB en COVS Nederland hebben wij slechts 1 bericht mogen ontvangen. U geeft hiermee aan de bovengenoemde regeling te accepteren en er mee verder te kunnen in deze lastige tijd van CORONA.

Ook wij zijn blij met de totstandkoming, ondanks dat wij ook begrijpen dat er enkelen zich wellicht gepasseerd voelen, gelukkig zijn dat er slechts enkelen. Ook zijn er enkelen bij die zichzelf belangrijker vinden dan het collectief. Wij zijn in ieder geval blij voor het overgrote deel dat zich wel kan vinden in de bovengenoemde regeling.

Binnenkort zal Werner ter Avest van de KNVB in een interview met Bernard Schenk verder in gaan op de beslissingen genomen door de KNVB op basis van de verkregen en bij hen bekende informatie.

Enkele bestuurders van COVS verenigingen vragen zich af waar wij zoal mee bezig zijn en wat de status is. Over slechts enkele zaken kunnen wij openheid geven en andere zaken zijn nog “pending” en behoeven een strategische aanpak. Daarover kunnen we helaas vanwege onze positie in het proces geen mededelingen doen om onszelf niet in de wielen te rijden.

Waar zijn wij mee aan de slag gegaan en wat is de status:

Proces:

 1. Axitour -Samenwerking HEADSETS                                afgerond
 2. Overleg VVON/BAV/KNVB/COVS                                    lopend             3x   per jaar
 3. Bestuursvergaderingen Algemeen bestuur                      lopend             6x   per jaar
 4. Bestuursvergaderingen Dagelijks Bestuur                       lopend             10x per jaar
 5. Overleg KNVB                                                              lopend             5-10x per jaar
 6. Deltaplan Arbitrage ( laag pitje, financien KNVB              lopend             6x per jaar
 7. Bepalen Trekkingsrechten                                             afgerond
 8. Heisessie 1-2 nov. 2019 Visie, Missie, Strategie              afgerond
 9. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2024                           afgerond
 10. Centralisatie Ledenadministratie                                   afgerond
 11. Tweetrapsverificatie internet                                         afgerond
 12. Aanpassing Alg.Reglement en Statuten                          lopend
 13. Verjonging Bestuur                                                      lopend
 14. Mediaplan                                                                   afgerond
 15. Bugettering commissies                                               afgerond
 16. Manifest fase 3                                                            lopend
 17. Voorbereiding JALV 2020 + Rondje langs de velden        lopend
 18. Discriminatie/Racisme op de velden                              lopend

Zomaar enkele onderwerpen waar we ons mee bezighouden en waar wij op de middellange termijn ons voordeel mee willen/kunnen/moeten doen.

Natuurlijk zijn er en blijven er altijd vragen/onderwerpen die ons als leden en bestuur van COVS Nederland raken. Laat het ons weten !

Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunt u mij altijd mailen. voorzitter@covs.nl

Hopelijk gaan de sportaccommodaties , met inachtneming van de regelingen, snel weer open en kunnen we ons geliefde spel weer spelen.

Ron Sotthewes, voorzitter COVS Nederland

Doelgroepen: