Bericht van de voorzitter

Afgelopen week heeft het bestuur van COVS Nederland de verbinding gezocht met NOC*NSF in het kader van samenwerking en verbinding op het terrein van arbitrage. Lange tijd heeft arbitrage door omstandigheden niet op de agenda gestaan van het NOC*NSF temeer omdat de COVS geen sportbond is. Inmiddels is er een aanvraag gedaan voor geassocieerd lidmaatschap van het NOC*NSF. De diverse sporten dichter bij elkaar brengen en leren van de kennis en vaardigheden van anderen kan ons verder brengen dat kan een motto zijn.

In de afgelopen maand heeft u in een interview met Werner ter  Avest, Coördinator Arbitrageopleidingen- en ontwikkeling KNVB, kunnen vernemen dat de samenwerking tussen KNVB en COVS steeds beter wordt en er gezamenlijk steeds meer gedragen beslissingen worden genomen. Positieve geluiden, mede door de eerste aanzet van mijn voorganger Pol Hinke en de openheid van de KNVB op het arbitragevlak.

Er staan bij de KNVB nog vele zaken op de rol die ons, COVS Nederland, raken zoals het Deltaplan, Aftrapbijeenkomsten, SO1 t/m 3 opleidingen, trainingsschema's, webinars, project DUGOUT, etc. De komende maanden voldoende stof tot nadenken voor het bestuur en haar leden.

Op 12 september a.s. zal onder leiding van Johan Suurd-COVS en Hilco de Boer-KNVB de jaarlijkse bijeenkomt voor COVS-trainers plaatsvinden bij het Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum. Met 54 deelnemers nu al een groot succes. Het programma zal ter zijner tijd met de deelnemers gedeeld worden.

Uiteraard leven we nog steeds in de vervelende Corona-tijd en ondanks de lockdown zijn er nog vele activiteiten niet haalbaar. Daar kunnen we moeilijk over doen omdat we vinden dat we er anderen niet mee kunnen/willen/moeten belasten, het virus is hardnekkig. Wees vooral zuinig op u zelf en uw omgeving. Wellicht duurt het nog even.

Het protocol voor arbitrage is na overleg tussen KNVB en COVS Nederland goedgekeurd en is een “levend document”. Lees het goed door en overleg met de clubs daar waar nodig welke maatregelen doeltreffend zijn.

Vandaag, 19 juli 2020: Bron; de Stentor/Sport/Amateurvoetbal:

Het beeld op zwart bij Voetbal TV

Als het aan de Autoriteit Persoonsgegevens ligt, blijft de camera de komende tijd uit.

Jammer ?

Quote Anne Besseler-vv Hattem: “Er is in al die jaren niet één lid geweest dat bezwaar heeft gemaakt tegen het feit dat er beelden zijn gemaakt.”

Wat te doen met arbitragebeelden via Voetbal TV ?

In veel districten is het nu de school- en bouwvakvakantie, ondanks dat vinden er veel oefenwedstrijden plaats in den lande. Het bestuur van COVS Nederland wenst u heel veel plezier toe bij het uitoefenen van uw hobby, blijf vooral gezond.

Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunt u mij altijd mailen. voorzitter@covs.nl

De sportaccommodaties zijn weer open en met inachtneming van de regelingen, kunnen we ons geliefde spel weer spelen.

Denk aan uzelf en de omgeving dan komt het goed !

Ron Sotthewes, voorzitter COVS Nederland

 

Doelgroepen: