Bericht van de voorzitter

Het is vandaag maandag 17 augustus rond de klok van 18 uur. De eerste mails hebben wij als bestuur al mogen ontvangen over het toegangsbewijs Amateurvoetbal;

Citaat KNVB :

Vanwege het coronavirus en de hiermee samenhangende maatregelen en beperkingen kunnen jullie als club minder toeschouwers dan gebruikelijk toelaten tot jullie accommodatie. Om die reden heeft het bestuur amateurvoetbal besloten het algemeen toegangsbewijs amateurvoetbal niet meer beschikbaar te stellen aan personen die hier geen recht op hebben op grond van artikel 3 lid 1 van het Algemeen Reglement.

Reglementen bondsvergadering Artikel 3 lid 1 Algemeen reglement:

Document juli 2020 pagina 29:

Artikel 3 – Verplichte vrije toegang

1. De hierna genoemde personen hebben recht op een door het bestuur amateurvoetbal afgegeven persoonlijk, naar tijdsruimte beperkt, algemeen toegangsbewijs amateurvoetbal dat recht geeft op vrije toegang voor veldvoetbalwedstrijden die worden uitgeschreven of dienen te worden goedgekeurd door de sectie amateurvoetbal van de KNVB:

a. - bondsafgevaardigden; - leden van de ledenraad amateurvoetbal;

b. - leden van het bondsbestuur; - leden van het bestuur amateurvoetbal; - leden van de raad van toezicht amateurvoetbal;

c.- ereleden; - bondsridders; - ereleden van het district.

Een verkregen algemeen toegangsbewijs amateurvoetbal geeft geen automatisch recht op het bijkopen van toegangskaarten voor een wedstrijd.

Voor uw informatie: hedenmiddag is er een mail naar de directie van de KNVB verzonden met de vraag zo spoedig mogelijk aan de tafel te gaan zitten om het bovengenoemde onderwerp te bespreken. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Corona-beleid:

Zoals u reeds via de overheid heeft kunnen vernemen zijn de maatregelen in ons land verder aangescherpt. Dit geldt ook voor de sportwereld. De voor arbitrerend Nederland geldende regels staan op de website van de KNVB en is een dynamisch document die door de KNVB aangevuld wordt wanneer daartoe aanleiding bestaat. Blijf deze volgen in uw eigen belang en dat van anderen. Treft u een ongewenste situatie aan, neem dan nadat u daarover met betrokken clubs heeft gesproken uw eigen beslissing conform richtlijnen RIVM. Uw gezondheid en dat van anderen staat altijd voorop.

 

Secretaris COVS Nederland:

Onlangs heeft onze secretaris, Pieter-Jan Janssen, te kennen gegeven zijn werkzaamheden voor de COVS Nederland even op een lager pitje te moeten zetten i.v.m. een op voorhanden zijnde verhuizing en de toegenomen zakelijke werkzaamheden. Uiteraard snappen wij deze uitleg en hebben Pieter-Jan de gelegenheid gegeven voorlopig op de achtergrond te acteren. Piet Tiggelaar, sinds enige tijd, zijn rechterhand gaat samen met Ron de Bruin de honneurs waarnemen en blijven bereikbaar via hetzelfde mailadres. Afgesproken met Pieter-Jan is dat wanneer hij zich weer in staat is de activiteiten op te pakken hij weer terugkomt.

Na het naderende einde van de zomer zal straks de amateurcompetitie in alle hevigheid weer losbarsten, veel plezier bij het uitoefenen van deze mooie hobby. Wees vooral zuinig op uzelf en anderen.

Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunt u mij altijd mailen. voorzitter@covs.nl

Ron Sotthewes

Doelgroepen: