Scheidsrechter in Coronatijd

De KNVB heeft COVS Nederland in juni 2020 laten weten dat de door hen geopperde maatregelen t.a.v. arbitreren in de Covid-19 periode van kracht is. Het is een document welke dynamisch is en telkens met voortschrijdend inzicht wordt aangepast, zo schrijft de KNVB ons. Lees het document goed door en voer de maatregelen zo goed mogelijk door. 

Wijs de clubs bijvoorbeeld ook op de dug-outregels. Sommige passages in het voornoemde document blijken voor enkele arbiters toch nog lastig. Zo is de vergelijking met arbitrage in het betaald voetbal lastig. Arbiters in het betaalde voetbal worden wekelijks minimaal één keer getest en daar kunnen wij amateurs niets mee. Wij worden namelijk niet getest tenzij er privé/zakelijk zich iets heeft voor gedaan en op uitdrukkelijk verzoek van instanties.

Waar we met z’n allen wel iets aan kunnen doen is:

Het niet accepteren dat spelers, begeleiders, bestuurders etc. vôôr, tijdens en na de wedstrijd zich in uw comfortzone begeven. Als dit wel het geval is dan kunt u daarop uw eigen maatregelen nemen. Gezondheid van de arbiter (arbitrale trio) gaat voor alles.

Mocht het niet zo gaan zoals u dat wenst meldt dit dan ook bij scheidsrechterszaken in uw district of landelijk.

Bestuur COVS Nederland

Doelgroepen: