Trainingsclinics "Maand van de Scheidsrechter" voorlopig geannuleerd

De corona-crisis en de daarbij behorende maatregelen om het virus “in te dammen” maken het helaas niet meer mogelijk om in oktober en november nog de trainingsclinics, zoals gepland, uit te voeren. De clinics in Doetinchem en de Mijnstreek Limburg waren de laatste clinics die nog konden plaatsvinden. Wieke Hoogzaad en Hilco de Boer waren de laatste KNVB-trainers die de trainingsclinics verzorgd hebben.

De scheidsrechters die hebben meegedaan, waren vol lof over de speciale loopoefeningen, de intervalmogelijkheden en de opbouw van de training met een goede warming-up en cooling-down.

Het COVS-bestuur heeft na overleg met scheidsrechtersvereniging Haarlem en Hilco de Boer, de KNVB-docent besloten dat verdere doorgang niet meer verantwoord is, mede gezien de verder geldende maatregelen.

Voor scheidsrechtersvereniging Haarlem en de voetbalvereniging Hoofddorp, waar de scheidsrechters trainen, was het een teleurstellend bericht. Er is echter wel besloten dat de trainingsclinics nu in het voorjaar van 2021 gehouden zullen worden. Opnieuw zal er dan een planning worden gemaakt met de 9 scheidsrechtersverenigingen die nu voor deze “specials” in aanmerking kwamen.

Wordt vervolgd, is dus het adagium….

René Kiebert

Doelgroepen: