Bruikleen en aanschaf van AXIWI Headsets voor COVS Scheidsrechtersverenigingen

Op covs.nl hebben wij u laten weten dat het bestuur van de COVS Nederland overeenstemming heeft bereikt met Axitour Communication Solutions inzake de aanschaf van AXIWI Headset-systemen.

Daarnaast is Axitour Communication Solutions al jaren partner en sponsort Axitour de Gouden Scheidsrechtersfluit, die ieder jaar wordt uitgereikt op het COVS Scheidsrechterscongres aan een scheidsrechter die een belangrijke bijdrage levert aan de voetbalarbitrage in Nederland.

In oktober heeft COVS Nederland een aantal AXIWI Headsets aangeschaft en sinds maart 2020 zijn er AXIWI Headsets uitgebreid getest bij verschillende Scheidsrechters- en voetbalverenigingen. Door middel van de samenwerkingsovereenkomst is Axitour Communication Solutions voorkeurleverancier geworden voor AXIWI Headsets. Er is een hulpmiddel waarmee u kunt kijken welk soort headset en toebehoren u wilt, en u kunt een offerte aanvragen.

De afspraak met Axitour Communication Solutions is dat COVS Scheidsrechtersverenigingen via COVS Nederland de AXIWI Headsets kunnen aanschaffen met de volledige korting. Maar ook individuele scheidsrechters die lid zijn van de COVS komen in hiervoor in aanmerking. Axitour zal u vragen of u lid bent van de COVS en bij offerte altijd verwijzen naar COVS Nederland. De offerte zal altijd via de COVS Nederland gaan.

Naast het technische aspect (zie heeft COVS Nederland voor alle COVS Scheidsrechtersvereniging een korting bedongen op de aanschaf van AXIWI Headsets. Ook bestaat er de mogelijkheid de AXIWI Headsets in bruikleen te nemen, tegen een borgvergoeding, voor maximaal twee maanden. Voor de bruikleen heeft het bestuur van COVS Nederland een bruikleenovereenkomst opgesteld.  (Informatie verkrijgbaar via Johan Suurd email: vcn-technische-zaken@covs.nl)

      1. "met de aanschaf van deze headsets willen we samen het niveau van de (assistent)scheidsrechters en daarmee de voetbalarbitrage in Nederland naar een hoger niveau brengen.”

www.axitour.nl

 

 

 

 

 

Doelgroepen: